שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • אכילת מצה

אכילת מצות לפני ר"ח ניסן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג אדר תשפ"א
שאלה
אם מזדמן לי לאכול מצות לפני ראש חודש ניסן, האם יש עניין להחמיר שלא לאכול אותם למרות שזה לפני ר"ח?
תשובה
שלום וברכה. מעיקר הדין איסור אכילת מצה לפני פסח, שייך רק בערב פסח ביום. ויש שכתבו להחמיר גם בליל ערב פסח, ויש נוהגים להחמיר מר"ח ניסן. יש שכתבו שנכון להחמיר בזה שלושים יום לפני פסח, אך זו חומרא גדולה שרק יחידים נהגו בה. מקורות: מובא בגמ' בפסחים (משנה צט. ובגמ' קז.), ונפסק בשו"ע (תע"א א') שיש איסור אכילה משעה עשירית. הטעם לכך כדי לאכול את המצה בתאבון (רש"י שם, ועיין רשב"ם כדי שלא יאכל את המצה באכילה גסה ולא יוצא בזה ידי חובה, וראה תוס' צט: בשם הירושלמי שלאכול מצה לפני ליל הסדר כאילו דר עם אשתו בבית חמיו לפני שנשא אותה). והנה ברמ"א (שם) כתב בשם הרמב"ן והר"ן, שיש להמנע מאכילת מצה כל יום י"ד, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב (מ"ב שם). ובר"ן (הובא במג"א שם סק"ו) כתב לאסור אף בליל י"ד. ובמ"ב (שם סקי"ב) כתב שיש נוהגים שלא לאכול מצה מר"ח. ויש שנהגו להחמיר שלושים יום קודם הפסח (שערי הלכה ומנהג ח"ב סי' ק"צ, ספר המנהגים של חב"ד עמ' 37), וכן מנהג חב"ד. ובשו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סימן קנ"ה) מבאר שאכן היה מקום לאסור לכולם כבר ל' יום לפני, כיון שזהו הזמן שמתחילים לדרוש בהלכות הפסח, אך לא רצו להכביד על הציבור, ועל כל פנים כתב שיש יחידים הנוהגים כן (ועיין הגדת חזו"ע עמ' צ"ג). בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il