ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שאלה במסכת בבא מציעא

שאלה
בדף עט ע"א מביאים בשם רב, שהשוכר חמור ומת באמצע הדרך, ישלם השוכר רק חצי מהשכירות ויש תערומות. בתחילה שואלת הגמרא אם מדובר שיש שם אפשרות לשכור חמור אחר (ואז מדוע יש תערומות) או אין שם חמור אחר (ואז למה לשלם), ועונה שאין שם חמור אחר לשכור, אלא שהמשכיר יאמר לו, הבאתי אותך עד כאן, תשלם עד כאן. בהמשך הגמרא אומרת שמדובר שהם סיכמו על חמור ספציפי (כי אם הם סיכמו על חמור סתם הוא צריך להעמיד חמור אחר), ושואלת למה שלא ימכור את הנבילה וירכוש חמור חדש. הגמרא עונה שאין בדמי הנבילה כסף לקנות חדש, ושואלת למה שלא ישכור. ע"ז עונים שרב סובר שאסור לכלות את הקרן. וכעת לשאלתי: הרי קודם אמרנו שמדובר כשאין חמור אחר לשכור, (אחרת אין תערומות ורב אמר שיש), אז איך הגמרא מציעה שישכור אחר בדמי הנבילה? ועוד, שגם בשם רב לא עונים שאין חמור אחר לשכור, אלא רק זה שלטעמו אסור לכלות הקרן! ואמנם לפי תוספות (ד"ה אילו עד הכא) זה יוכל להסתדר, אבל ראשית, תוספות לא מתייחס לחלק הזה בגמרא, אלא רק שאפשר לסדר גם את זה לפי מה שענה על שאלה אחרת (תוספות שאל מה מסייעת תשובת המשכיר שהביא אותו עד כאן, אם לא רצה להגיע לכאן, ועונה ש"אין חמור אחר לשכור" הכוונה שאין באותו מחיר, אבל ייתכן שיש יקר יותר. ולפי זה אפשר אולי לבאר שזה הכוונה שאומרים שישכור בדמי הנבילה). אבל עדיין יהיה קשה, היות ובגמרא עצמה לא כתוב הפתרון של תוספות, והגמרא עצמה מציעה את האפשרות לשכור בדמי הנבילה. כמו כן גם ברש"י אין התייחסות. ועוד, שבמפרשים שונים שראיתי, מביאים את דברי רב בגרסא שונה (נראה שזה כמו בסיפא של הסוגיה, איפה שמתחילים "דאתמר", שאני לא יודע מה המקור), ושם מביאים בסדר שונה, ויש התייחסות לכל דברי הגמרא כאן (שסיכמו על חמור ספציפי, ושאין בדמי הנבילה לקנות חדש), אבל אין התייחסות לנושא של "אין חמור אחר לשכור". תודה רבה מראש.
תשובה
שלום וברכה, אכן בספר זרע יצחק (ב"מ עט) כתב כדבריך ע"פ תוס': גמ' אם יש בדמיה לשכור ישכור וכו'. מכאן מוכח מ"ש התוספות בתירוץ א' דבטפי פורתא ימצא לשכור דהא בתר דאוקימנא דלא שכיח לאגורי מאי פריך לשכור. וכן כתב התורת חיים (שם) ...באינו מוצא לשכור כלל איירי וזה לא יתכן דהא דמשני ש"ס לעולם דלא שכיחי לאוגורי כו' ע"כ במוצא לשכור איירי אלא דאינו מוצא לשכור בטפי פורתא אלא בהרבה דאי אינו מוצא לשכור כלל מאי פריך בסמוך ואי יש בדמיה לשכור ישכור הא איירי דלא משכח לאוגורי כלל וכן משמע מדלא קאמר ואי דלא מצי לאוגורי וקאמר אי דלא שכיח לאוגורי משמע דמצי לאוגורי אלא דלא שכיח לאוגורי וצריך ליתן יותר מכפי מה שנתן לזה. בברכה,
עוד בנושא שאלות פרטיות בסוגיות שונות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il