ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה מעשר כספים - למי?

האם ניתן לתרום למכירה הסינית מכספי מעשר?

כולל דיינות בית אלד ניסן תשפ"א
6
שאלה
שלום רב, האם תרומה לארגון עזר מציון בתקופה שבה יש להם את המתנות וההגרלות על פרסים ניתן לתרום מכספי מעשר? הייתה להם שם הערה שזה לא מוכר למס או משהו כזה... לא יודעת אם יש קשר) תודה מראש
תשובה
שלום וברכה, בשאלה זו נחלקו הפוסקים, ונראה שהמנהג שניתן לתת ממעשר כספים, בפרט אם נותנים בלב שלם אף אם לא ירוויחו. בשו"ת שבט הלוי (חלק ט סימן ר) כתב שמותר לתת למעשר כספים כאשר נותנים כרטיסי הגרלה. ובאגרות משה (או"ח ד, עו) חילק בין הגרלות בהם יש מספר כרטיסים מוגבל שניתן לרכוש שאז יש שווי ודאי לכרטיס ואז נידון כקונה מוצר ולא שייך להחשיב זאת למעשר, לבין הגרלות בהם כל מי שתורם נכנס להגרלה ויכול להיות שיתרמו מליון איש להגרלה של 1000 ש"ח ובזה אין שווי לכרטיס, וניתן לתרום כך. והרב יעקב אריאל כתב באתר לשאלה זו: "אם כוונתך לתרום לאותו מוסד בין אם תזכה בהגרלה בין אם לאו הנך יכול לרכוש את הכרטיס מכספי מעשר. אם תזכה הזכייה היא שלך, אולם נראה שבכל זאת כדאי להחזיר את הכסף לחשבון המעשר". וז"ל שבט הלוי: אשר הציע מע"כ לפני בענין כספי מעשר כספים אם מותר לקנות בהם גורלות, כרגיל היום במוסדות ואם מרויח איזה חפץ או כסף בהגרלה אם שייך למעשר כספים או לדידיה?... לדידי פשוט דמותר לקנות כרטיסי הגרלה של מוסדות חסד וצדקה, מקומות שמותר ליתן להם מעשר כספים... ומה שעושה רווחים ע"י מעשר כספים... אלא שרוצה להינות שיעלה לו מזה ספק ריוח של לזכות בהגרלה ונתנו על מנת כך לא ראיתי בזה שום פגם. ומה שמוסדות אלה מוציאים חלק מהכספים כמה אחוזים לצורך קנית החפצים המוגרלים גם מזה אין תברא דכמו שאין מדקדקים בעניים כשאנו מוסרים להם כספי צדקה אם עושים ההוצאות כולם לצורך כמו"כ כאן, וכל שכן כאן דכדי להרויח לצדקה צריכים לקנות אם כן כולו צורך צדקה. ועוד דאין מדקדקים כ"כ במעשר כספים דלהרבה דעות אינו אפי' חיוב דרבנן אלא חומרא של מצוה כשיטת הב"ח בסי' של"א [דלא כמשמעות השו"ע יו"ד וטור שם בסי' רמ"ט] סוף דבר איני רואה בזה שום עוול לענ"ד, גם לדעות שהוא דרבנן ממש, [דשיטת בודדים שהוא מה"ת הלא נדחו מרוב הפוסקים. וז"ל האגרות משה: "הנה בעצם תלוי איזה מין הגרלה הוא אם יש לזה שיוי ממון או אין להם שום שיוי, היינו דהגרלה שיש לה קצבה להכרטיסים כגון שלהרויח אלף דולאר עושין למשל רק חמשה אלפים כרטיסים שנמצא שהוא ספק ידוע דאחד מחמשת אלפים ירויח ושייך לשום כמה שוה ספק זה דאחד מחמשת אלפים ירויח סך אלף דאלאר... ואיכא הגרלה דאין לה קצבה כגון שמוסד הצדקה מוכרת כרטיסים בלא מספר ומוכרים כפי שיוכלו למכור משך זמן גדול שאפשר שיהיו אף עשרת אלפים וגם כמה עשרות אלפים לא שייך לשום שיוי ספק כזה שא"כ אין לספק כזה שום שיוי, שלכן אם הוא הגרלה דיש לה שיוי והשיוי שהעמידו הגבאים אינו גדול ביותר שייך שיקנו אף אינשי שאין בכוונתם לצדקה צריך שיקנה ממעות שלו, ואם הוא הגרלה דאין לה שיוי הרי כל מי שלוקח הוא לנתינת צדקה ויכול ליקח זה ממעות מעשר". בברכה, הרב משה מאיר אבינר
עוד בנושא מעשר כספים - למי?

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il