שאל את הרב

  • הלכה
  • סעודה

קביעת סעודה על קורנפלקס

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ח ניסן תשפ"א
שאלה
אכלתי קורנפלקס מחמשת מיני דגן באופן שאני אשבע ממנו עד לארוחה הבאה שלי - לפי הרב אליעזר מלמד אצטרך לברך המוציא וברכת המזון? שאלה שניה- חשבתי שאני יודע בעל פה ברכה ואמרתי אותה בהשמטה של כמה מילים האם עליי לחזור על הברכה שוב או להמשיך ככה ואם עליי לחזור שוב עליי לעשות משהו כדי לרכך את הוצאת שם השם לשווא?
תשובה
שלום וברכה, א. כאשר אוכלים מאכל שיש לו תואר לחם בשיעור קביעות סעודה יש לברך המוציא וברכת המזון אך לברנפלקס וכדו' אין תואר לחם ולכן אף אם אכל כמות גדולה איו מברך אלא מזונות ו"על המחיה". עיין משנה ברורה (קסח, לח) וז"ל: "וכתבו הפוסקים דאותן שקורין בפראג וואלאפלאטקע"ס שנעשין ג"כ בלילתן רכה אך מפני שמתפשטין באפייתן נעשים דקין וקלושים הרבה יותר מאותן נאלסילקע"ס שנזכר לעיל אין לברך עליהם המוציא אפילו בדקבע דאין ע"ז תורת לחם כלל ודמיא לטריתא בסעיף טו". ב. כיד לענות על שאלה זו יש לדעת איזו ברכה ברכת, אלו מילים הושמטו והיכן גלית זאת. הכלל החשוב הובא בשולחן ערוך (אורח חיים ריד סעיף א): "כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות, אינה ברכה; ואם דילג שם או מלכות, יחזור ויברך; ואפי' לא דילג אלא תיבת העולם, לבד, צריך לחזור ולברך, דמלך לבד אינה מלכות". וכתב המשנה ברורה: "אבל אם דילג תיבת אתה אינו מעכב בדיעבד". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il