שאל את הרב

  • הלכה
  • שחיטה והכשרת בשר

אכילת כבד לא מבושל

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ג ניסן תשפ"א
שאלה
האם מותר לאכול כבד לא מבושל? בגלל בעיה של דם?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, באופן עקרוני אין איסור לאכול דם שלא פרש מתוך אברי הבהמה, אך נחלקו הפוסקים האם דם שפרש ע"י השיניים בפה ע"י הלעיסה נחשב כפרש ויהיה אסור. המאירי חולין (יד א), כתב שיש אוסרים לאכול בשר חי בלא מליחה,וז"ל: "ויש אוסרים לאכול בלא מליחה מפני שכשהוא כוסס הבשר בשניו הדם פורש ונשאר בפיו". ומה שאמרו בחולין (טו ב) מותר לבריא באומצא היינו שכבשוהו בחומץ (לחולה) שעי"ז מתעכב הדם. ובספר דרכי תשובה (סי' ס"ז סק"י) הביא מאחרונים שצדדו לומר דמה שפירש בפה על ידי לעיסה לא מקרי פירש כיון דבשעה שלקחו בפיו עדיין לא היה פירש הדם (וכן פסק השרדי אש ב, טז). אולם בלהורות נתן (ז, נה) כתב כיוון שמצינו שיש שיטות ראשונים שאסרוהו אין להתיר. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il