שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

האם למלכים יש בחירה חופשית?

undefined

הרב אוריאל טויטו

כ"ט ניסן תשפ"א
שאלה
ידועים הפירושים הרבים של המפרשים אודות התמיה הגדולה שהכיצד הקבה גרם לכך שלפרעה לא יהיה בחירה חופשית כפי שהקבה אומר למשה והכבדתי את ליבו אבל לאידך מצינו במשלי ששם כתוב "פלגי מים לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפץ יטנו" כלומר שלמלכים אין בחירה חופשית. אז מה בדיוק הפשט כאן?
תשובה
שלום, שאלתך יפה. והתשובה נוגעת לשני עניינים, מעין שני קוויים שפעמים שהם שלובים זה ופעמים שכל אחד מהם עומד בפני עצמו. הראשון הוא הפער שבין הנהגת הכלל להנהגת הפרט. באופן כללי, למעט מקרים מיוחדים, הקב"ה אינו מתערב בבחירתו של הפרט, ולא שולל את הבחירה של הפרט. וכל אחד רשאי לבחור בעצמו כיצד להתנהג ומה לעשות. והרשות ביד כל אחד להיות צדיק או רשע ח"ו (כפי שמסביר הרמב"ם בהל' תשובה). אבל בניגוד להתנהגות הפרט, הכלל, הציבור מושגח על ידי הקב"ה ומונהג על ידו, והבחירה של הכלל פחותה בהרבה מזו של הפרט. ואכן המלך, כאדם פרטי הוא בעל זכות בחירה, אבל כאשר הוא עוסק בעניינים הנוגעים לניהול האומה והכלל, אז לבו ביד ה'. כלומר, הקב"ה מכוון אותו כיצד לנהל את האומה, ובזה יכולת המלך לבחור אינה שלמה, שכן בחירתו לא נוגעת רק לעצמו, אלא לאומה כולה. הציר השני הוא הפער שבין הנהגת העולם אל מטרתו ובין הנהגת שכר ועונש. כמובן שהאדם מקבל שכר או עונש ח"ו, רק על מעשים שהוא עשה בבחירתו. אין טעם להעניש אדם על מה שהוא עשה באונס והכרח, ואין מקום לשכר על מעשה שהאדם לא בחר לעשותו מרצונו. ולכן בכל מה שקשור לשכר ולעונש, תמיד ניתנת הבחירה לאדם. אולם העולם פועל לא רק לפי מאזן של שכר ועונש, אלא יש בו גם כוחות הפועלים כדי להוציא אל הפועל את התוכנית האלוקית של הבריאה כולה. וכוחות אלה דוחפים את האדם כפרט ואת האומה, לעשות מעשים שמקדמים את העולם אל מטרתו (שהולכת ומתברר בכל דור). ומצד הנהגה זו, באמת אין בחירה, ולב מלכים ביד ה'. בבכרכה אוריאל טויטו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il