שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיבוד הורים וקיום מצוות

איך להגיב כשרואים אבא שגונב?

undefined

הרב חיים שריבר

ו אייר תשפ"א
שאלה
שלום רב.. נתקלתי בסיטואציה שלא ידעתי מה לעשות. אשמח אם תעזרו לי. ראיתי את אבא שלי גנב מהשכנים מנורת חשמל חשובה מהארון חשמל כי שלנו נשרפה. איך אני אמורה להתנהג? לספר להם שגנבו מהם או לא להתערב מתוקף כיבוד הורים? תודה.
תשובה
שלום השאלה שאת מתארת, מורכבת. כשאחד מההורים שלנו מתנהג בצורה לא מוסרית ואף באופן חמור מכך (כפי שאת מתארת בשאלה), ההתנהגות שלו קודם כל כואבת ופעמים אנו מאבדים את האמון באחד מהאנשים שקרובים אלינו ביותר. השאלה שלך ראויה להערכה רבה. לעלות שאלה כזו להתייעצות מתוך רצון לנהוג בצורה ראויה כלפי כל המעורבים בענין (אביך והשכנים) מראה על רמה מוסרית גבוהה, ועל רצון לחיות חיים מלאי צדק יושר והגינות. כל הכבוד לך. אנו רוצים ומחויבים בכיבוד הורים וייתכן ופעולה שתעצור את הגניבה יכולה לפגוע באביך. מנגד, עמידה מהצד ושתיקה גם כן איננה אופציה. על כן, אנסה להעלות כמה נקודות שיוכלו לעזור לך להתמודד עם המצב. מצוות כיבוד הורים היא מצווה גדולה וחשובה מאוד. המצווה כוללת את המחויבות לנהוג בכבוד כלפי ההורים, וכמובן את האיסור לפגוע בהם. יחד עם זאת, כאשר ברור שיש בהורים עוון, אסור לבן או לבת להתעלם מכך, ולמרות זאת, עליו לדון אותם לכף זכות, יתכן שהתנהגותם נובעת מפני הקשיים הנפשיים או הגופניים שלהם, ואולי הניסיונות שהם מתמודדים איתם קשים מנשוא. ישנם מצבים בהם מותר לומר "לשון הרע לתועלת". אם מישהו עלול להיפגע או כאשר מישהו כבר נפגע ממישהו אחר ניתן לספר על המקרה בכפוף לתנאים המוזכרים בספר חפץ חיים (הלכות לשון הרע, כל י' סע' ב') [מומלץ לעיין במקור הדברים, לתועלת התשובה אסכם את התנאים. החפץ חיים הגדיר שבעה תנאים להיתר סיפור לשון הרע לתועלת: א. שיראה המספר בעצמו את העוול, ולא ששמע מאחרים. ב. שיעיין היטב שאכן יש כאן עוול או נזק, ושאין דרך להפוך לזכות. (הרחבנו בה לעייל) ג. שיוכיח את המזיק או עושה העוולה לפני שיספר לאחרים. (אם חושב שלא תועיל התוכחה, יש לספר באופן שלא יחשד כשותף לרשע). ד. שיספר את הדברים כהוויתם, בדיוק מרבי ללא תוספת וגירעון. ה. שכוונת המספר תהיה רק לתועלת ושלא תהיה לו הנאה מזה. ו. שאין למספר אפשרות לפתור את הבעיה ללא סיפור לשון הרע. ז. שלא יגרום הסיפור נזק למזיק, גדול יותר מאילו היו פוסקים עליו בבית דין.] החפץ חיים (לשון הרע, כלל ד' סע' ה') מעלה אפשרות לספר לאישיות תורנית או לקרובי האדם שמתנהג שלא כשורה, אם דבריהם יוכלו להשפיע עליו. החפץ חיים (באר מים חיים, שם אות כ"ד, ד"ה לקרוביו) מציין שיש לבחור את הקרוב המתאים ביותר שיאמין לסיפור ואף ידע לפעול בצורה הנכונה והראויה. מספר עצות כיצד לספר את המקרה לאדם שלישי: א. סדרי תחילה את כל פרטי הסיפור בראשך, עדיף לכתוב את הדברים ובכך לדייק בסיפור וגם לא לעבור על כללי סיפור לשון הרע לתועלת. ב. בחרי את הדמות שאיתה את רוצה לשתף מישהו שאת מכירה, סומכת עליו וחושבת שיוכל לעזור. כמובן דמות בעלת השפעה על אביך שיש לה את החכמה לפעול נכון. ג. יש למצוא מקום שקט ורגוע שבו אף אחד אחר לא יפריע ולא ישמע את השיחה הזאת, מחשש לפגיעה באביך. ד. למצוא זמן שיש בו פניות לשמוע את מה שיש לך לספר בנחת בשלווה. ה. קחי את האפשרות שלשומע יקח זמן כדי לעכל את הדברים ולהחליט כיצד לפעול. לסיכום: תיארת בשאלתך מצב מורכב שדורש התייחסות נכונה ורגישה כלפי כל המעורבים. ראינו שסיפור הדברים לא מהווה פגיעה בכיבוד הורים, וכן הדגשנו את הצורך להקפיד על כללי לשון הרע לתועלת. המשכי לפעול לעולם מוסרי ומתוקן יותר, וה' יתברך יהיה בעזרך, וישלח ברכה בכל אשר תעשי. המון הצלחה!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il