שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

ניחום אבלים בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ אייר תשפ"א
שאלה
האם מותר לנחם אבלים בשבת?
תשובה
א. מותר לנחם אבלים בשבת, אלא שנהגו להמנע מלנחם אבלים בשבת כדרך שמנחמים ביום חול, ואומרים: "שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא", ויש מקלים בזה. ב. בני ספרד נהגו ללכת לבית אבלים גם בשבת, ובני אשכנז (וחלק מבני ספרד) נמנעים מכך, אלא אם כן יש צורך בדבר, ונהגו לנחמו קודם קבלת שבת בבית כנסת. מקורות: כתב השו"ע (יו"ד שצ"ט ב:) ע"פ הגמ' (מועד קטן כ.) שמותר לנחם אבלים ביו"ט, והטור (שם) הביא בשם הרא"ש שבעבר נהגו באשכנז לנחם בשבת, עיין שם. אלא שבגמ' בשבת (יב:) נאמר: "בקושי התירו לנחם אבלים בשבת" המחבר (רפ"ז א') כתב שהמנחם אבלים או מבקר חולים בשבת אינו מברך כדרך שאומר בחול, אלא אומר לחולה: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא וכו". והוסיף המ"ב (שם) בשם האחרונים, שבניחום אבלים יאמר: "שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא", והביא שיש מקלים לומר "המקום ינחמך". וראה בגשר החיים (פרק כ' ה' ב') שכתב שהספרדים נוהגים ללכת לבית האבל גם בשבת, ואילו בני אשכנז אין נוהגים ללכת לנחם בשבת (אלא קודם שמקבלים שבת בביכנ"ס קודם מזמור שיר ליום השבת, נכנס האבל והקהל הולך לקראתו ומנחמים אותו, שם, ומ"ב רפ"ז סק"ג) מלבד ר"ח, חול המועד, חנוכה ופורים שבהם מנחמים גם האשכנזים. בצרור החיים (אות קמ"ד) כתב שרק אם אינו יכול לנחם ביום אחר, יכול לנחם בשבת, ולא חילק בזה בין ספרדים לאשכנזים. והוסיף שמנהג ירושלים לבוא לבית האבל לאחר תפילת מוסף לקידוש, ולאחר מכן יוצאים. בשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il