שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

חלקים מא"י שהממשלה נותנת לערבים

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ג סיון תשס"ה
שאלה
אם הממשלה ח"ו תתן חלק מהארץ, האם זה עדיין חלק מארץ ישראל?
תשובה
שלום רב: ארץ ישראל היא בעלת סגולה וקדושה גם כשאין שלטון יהודי עליה. המצווה לכבוש את הארץ מוטלת עלינו דווקא כשאנו עדיין לא מחזיקי בארץ. אם כן ודאי שיש שם ארץ ישראל גם כשעם ישראל לא שולט על הארץ. לגבי קדושת ארץ ישראל לענין חיוב במצוות התלויות בארץ נחלקו האם זה תלוי בכך שישראל עדיין יושבים בה או שקידשה שנתקדשה ארץ ישראל קידשה לדורות גם כשעם ישראל גלו ממנה. לגבי קדושה זו נפסק שגבולות הארץ שהיו בימי בית שני בעליית גולי בבל הם קדושים גם לענין מצוות אפילו כשגלינו מארצנו. בדורינו שחזרנו לחלקים שהם מעבר לגולי בבל יש הסוברים ששוב נתקדשה ארץ ישראל על ידי הביאה השלישית. בעז"ה הממשלה לא תיתן מארץ ה' שהרי זו לא בסמכותה זו הרי ארץ ה'. וגם אם ח"ו היא תיתן הקב"ה ימצא את הדרך להחזיר אותה לעם ישראל בפרק זמן קצר. בברכת ה' עוז לעמו יתן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il