שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

כביסה בראש חודש שחל בערב שבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א תמוז תשפ"א
שאלה
שלום וברכה, האם בראש חודש שחל כמו השנה ביום חמישי ושישי מותר לכבס ביום חמישי וכן ביום שישי לכבוד שבת, לנוהגים שלא לכבס בראש חודש? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום רב. ניתן להקל כשיש צורך, כיון שכיום במכונת כביסה אין טירחה כל כך, ומעיקרא קיבלו עליהן הנשים להחמיר בפעולה הנחשבת למלאכה, וכן מסתבר שלא קיבלו כאשר הכיבוס נעשה לכבוד השבת. מכל המקום הרוצה להחמיר יותר, ניתן להציע את הפיתרון המובא בפוסקי זמננו, שהאשה היא זאת שתכניס למכונה, והבעל או אדם אחר יפעיל אותה. מקורות: בשו"ע (תי"ז א') הובא שמה שנהגו הנשים לא לעשות בר"ח מלאכה הוא מנהג טוב. וכמה טעמים למנהג זה (עיין טור וא"ר ובה"ל שם), ובמ"ב ציין לטעם, שהנשים קיבלו שלא לעשות מלאכה לפי שלא פרקו נזמיהן לעגל, ניתן להם ר"ח ליום טוב. ועיין בה"ל (שם ד"ה והנשים שנוהגות) שדן האם דברי המחבר שזה מנהג טוב, הכוונה שזהו חיוב קדמון על כל הנשים ואין לשנות אותו, או שרק מי שנהגה כך, יש לה חיוב להמשיך בו. ולגבי כיבוס ראה בשו"ת אור לציון (ח"ג פ"א א') שכתב שמעיקר הדין מותר לכבס במכונת כביסה, מכל מקום העלה שטוב אם הבעל יפעיל את המכונה, ואת שאר הדברים מותר שהאשה תעשה בעצמה, ועיין שם שבתליית כביסה יש להחמיר אך במייבש כביסה מותר. ובאחרונים מבואר (שעה"צ רמ"ב ט"ז) שתקנת עזרא אינה לכבס בחמישי, אלא העיקר שיהיו לו בגדים מכובסים לשבת, נראה שיש להקל בזה, אם לא יהיו לו בגדים בשבת, אבל לכתחילה לנוהגים להחמיר שלא לכבס בר"ח, ראוי שיכבסו ביום רביעי. וע"פ המבואר באשל אברהם (בוטשאטש מהדו"ת) שמותר לכבס בר"ח לצורך ר"ח וכפי שמצינו בחול המועד, נראה שהוא הדין שניתן להקל בנידון דידן. בברכת חודש טוב,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il