שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

האם יש חובה לחכות למשיח כל רגע

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ג תמוז תשפ"א
שאלה
שבוע טוב. האם האמונה בביאת המשיח בכל יום מספיקה או שיש חובה לחכות בפועל לביאתו?
תשובה
שבוע טוב ומבורך! על שאלה חשובה זו ניתן לענות ע"פ לשון חז"ל (שבת לא.) : "צפית לישועה", שאדם נדרש לצפות ולחכות בפועל לביאת משיח, וכפי שנוהגים לומר בי"ג עיקרים: "ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". וכתב הרמב"ם (הלכות מלכים י"א א'): "כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו וכו'". ודקדק בדבריו הרבי מלובביץ' שהיום יומא דהילולא שלו (התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' 32): א. שהאמונה במשיח אינה רק מעניינים שנאמרו ע"י הנביאים אלא גם מפורש בתורת משה בכמה מקומות. ב. לא רק "מי שאינו מאמין בו" כופר בתורה ובמשה רבנו אלא גם מי שמאמין אלא "שאינו מחכה לביאתו". וכתב (שם) שרבים לא שמים לב לדיוק השני ברמב"ם, ולכן יש צורך "להרעיש" על ההכרח לחכות לביאתו, וכפי שאומר כל אחד בתפילתו: "לישועתך קוינו כל היום", כלומר קיווי רציני "כל היום" ולא רק כל יום. ה' יזכנו לגאולה השלמה בקרוב ! בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il