שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

הנפח קשה כמשקל - בבא מציעא דף פ

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ז תמוז תשפ"א
שאלה
במשנה השניה בבבא מציעא דף פ, נאמר שתוספת נפח קשה לנשיאה, גם אם המשקל זהה (או לדעת אביי בגמרא - אפילו אם המשקל נמוך יותר). בהמשך - בעמוד ב - מובאת רשימה של תוספות נפח שיחייבו את המוסיף: על אדם סבל, ועל סוגי ספינות (זאת בהמשך לתוספות שנאמרו במשנה, לגבי חמור וגמל), כשהכלל הוא: התוספת המחייבת היא 1/30 ממה שהורגל לשאת. לכאורה, היות ולא מדובר על תוספת משקל, הקושי בנשיאת תוספת הנפח טמון בדרך הנשיאה שלו, באופן בו הוא "סוחב", ולא בתחושת הכובד. אם זה נכון, מובן מדוע יש בעיה בתוספת נפח לאדם סבל, לחמור ולגמל. אבל למה יש בעיה לספינות לשאת משקל זהה לתקן שלהן, בנפח אחר? הן לא חשות את צורת הסחיבה אלא רק את הכובד! ואם הסיבה אחרת, אשמח להבין מהי. תודה רבה.
תשובה
שלום וברכה, לגבי ספינה לא כתבו כלל מהו המשקל שהיא יכולה לשאת, אלא את הנפח. לעומת זאת לגבי חמור ואדם כתבו מהו המשקל בחיטין ומזה לומדים גם את הנפח. וצריך לעיין מדוע לא כתוב מהו המשקל בספינה, ונראה לענ"ד שבספינה עיקר המשמעות היא שמירה על שיווי המשקל ויציבות כדי שהספינה לא תתהפך, ולכן אין להעמיס עליה משא גבוה שגורם לחוסר יציבות. אך בחמור ואדם יש משמעות גדולה בעיקר למשקל, והקושי בתוספת נפח הוא תלוי בכך שסוחב משקל כבד. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il