שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

רכילות בסיפור אלדד ומידד

undefined

הרב חיים שריבר

י"א תמוז תשפ"א
שאלה
שלום לרב. בפרשת בהעלותך פרק י"א פסוק כ"ז כתוב על אלדד ומידד שהתנבאו במחנה "וירץ הנער ויגד למשה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה" האם זו רכילות שהנער רץ להגיד? תודה רבה.
תשובה
שלום האור החיים הקדוש על הפסוק מסביר את הסכנה שהיתה בנבואת אלדד ומידד, וכך כתב: "צריך לדעת למה נתרעש המגיד להגיד שנתנבאו, ועוד לו שרעש עליהם לתתם בבית כלא וכי כל המתנבא נענש על שניבא וזה מן התימה, ויש לתת טעם לסברת האומר שהיו ב' שנשארו בפתקין (כפי המדרש שמביא רש"י), כי לצד שאמר משה לישראל על פי ה' שיתן רוח נבואה על ע' ועכשיו נבאו גם הב' יש לחוש לא' מב' דברים, או לא יאמן משה ח"ו במאמרו שאמר לו ה' דשבעים, או המתנבאים נבאו שקר, ולסברת האומר כי היו מהשבעים הגיד למשה המעשה הבלתי הגון שהוא אמר שילכו לאהל מועד והם עמדו במחנה ונבאו שם, ויש בזה שתים רעות, א' שלא קיימו דבר משה, והב' שבזה גילו דעתם שלא רצו שתאצל עליהם הרוח מרוחו של משה אלא ממקור הרוח ומתנבאים במחנה". כפי שכותב האור החיים לפי כל אחת מהדעות במדרש האם אלדד ומידד היו משבעים הזקנים שנבחרו או שלא היו מאותם שבעים שנבחרו, יש כאן סכנה וחשש לרעה ביחס לנבואתו של משה או אזהרה מנבואתם של אלדד ומידד. כיון שמדובר במצב שתצא בו תקלה לכלל ישראל מותר לספר את הדבר למי שיש בידו למנוע את הנזק שיגרם מתופעה זו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il