שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיבוד הורים וקיום מצוות

שאלות לגבי אבא שלא מתפלל, ותפילה לנשים

undefined

הרב שמואל אריאל

י"א אב תשפ"א
שאלה
אני ואחי הגדול ברוך ה' מקפידים להתפלל 3 תפילות ביום. אבא שלי לעומת זאת מתפלל אך ורק תפילות שחרית ותפילת ערבית של שבת. יש לכך מספר סיבות- הוא עובד עד שעות נורא מאוחרות בעבודה ממש קשה שגורמת לו להיות תשוש, הוא עבר טיפול רפואי שמחליש אותו, הוא עובד עם חילונים ככה שאין לו ממי לקבל דוגמא במשך היום. ניסיתי להוכיח אותו בהומור, ברצינות, בעוקצנות מעט, ברמז, אפילו בפירוש אבל שום דבר פשוט לא עבד- אני לא מצליח לשכנעו. קראתי הלכה שאדם שלא מתפלל 3 תפילות ביום לא יכול להצטרף לזימון- האם אנו לא יכולים לעשות זימון אם כך? וכן לגבי הבדלה- האם הוא הוציא שבת אם לא הבדיל בתפילה? האם הוא מוציא אותנו ידי חובה בהבדלה על הכוס? אני לא מסוגל לבוא אליו ולהגיד לו- אבא אתה לא יכול לזמן איתנו כי אתה לא מתפלל, גם המשפחה תוכל להבין על מה מדובר.... שלא לדבר על הבדלה... שאלה נוספת- האם נשים מחויבות בתפילה אחת לפחות ביום? האם אני באמת צריך להגיד לאמא שלי ולאחותי להתפלל פעם ביום? אני בטוח ב99 אחוז שהן לא יקשיבו ויחשיבו אותי ל"דוס" ול"קיצוני" (כמו שקורה הרבה פעמים...). מה עלי לעשות? תודה מראש וסליחה על השאלה הארוכה
תשובה
שלום וברכה! לגבי זימון, אכן מופיע בהלכה שמי שאינו מקיים מצוות בסיסיות, שכל הציבור שומר המצוות מקפיד עליהן, אינו נספר לזימון. אבל יש לשים לב לשתי נקודות: ראשית, הפוסקים שכתבו בעניין זה מתארים מצב של אדם שבאופן קבוע אינו מקיים כלל מצוות מסוימות, כגון קריאת שמע ותפילה. אם האדם מקיים את המצוות הללו לפעמים ובפעמים אחרות לא, נראה בפשטות שאין הוא בכלל זה, ואפשר לצרף אותו לזימון. בנוסף, בדברי הפוסקים ניתן לראות שכאשר אין מדובר באדם שנמנע מן המצוות הללו במוצהר, אלא יש לו "נסיבות מקילות" שבגללן הוא אינו מקיים את המצוות הללו, אין הוא פסול לזימון. ממילא, במצב שאתה מתאר, שאבא שלך אינו מתפלל בגלל עומס ותשישות, אין הוא בכלל הדין הזה ואפשר לצרף אותו לזימון. לגבי הבדלה: גם אם אביך לא התפלל ולא אמר "אתה חוננתנו" בתפילה, בצאת השבת, עדיין ההבדלה שלו היא כשרה ויוצאים בה ידי חובה. אין חיוב שההבדלה תהיה דוקא אחרי שהאדם התפלל כבר תפילת ערבית. (אלא שיש בעיה מצד אחר – אם אביך לא אמר "אתה חוננתנו", וגם אינו נוהג לומר בצאת השבת "ברוך המבדיל בין קודש לחול", אסור לו לעשות מלאכה עד אחרי ההבדלה. דהיינו שההבדלה שלו היא כשרה, אבל אסור לו לעשות מלאכה לפני ההבדלה, כגון להדליק את הנר. לכן אם אפשר, כדאי שאתה תשתדל להדליק את הנר לקראת ההבדלה, כמובן בתנאי שזה לא יורגש ולא יגרום עלבון ופגיעה לאבא.) תפילת נשים: בעניין זה יש דעות רבות בין הפוסקים, באילו תפילות נשים חייבות: יש הסוברים שנשים צריכות להתפלל תפילות שחרית ומנחה, יש הסוברים שצריכות להתפלל תפילת עמידה פעם אחת ביום, ויש שכתבו שנשים יוצאות ידי חובה בכך שהן מבקשות בקשה כלשהי, כגון כשמברכות ברכות השחר. לפיכך אם בנות משפחתך נוהגות כפי הדעה המקילה, יש להן על מה שיסמכו, ואינך צריך להעיר להן. מקורות: זימון: שו"ע קצ"ט, ג. מג"א ומשנ"ב שם. וזאת הברכה פרק י"ד, עמ' 132. פסקי תשובות קצ"ט, ב. הבדלה: שו"ע רצ"ד, א. משנ"ב שם, א. תפילת נשים: שו"ע ק"ו, ב. מג"א שם, ב. משנ"ב שם, ד. ילקוט יוסף ק"ו, א-ב. פסקי תשובות ק"ו, א. הליכות ביתה ו', א, והערה א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il