שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מה ההגדרה לתלמיד חכם?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"א תמוז תשפ"א
שאלה
שלום רב, יש שאלה שעלתה לי בראש לפני הרבה זמן ואני פשוט לא הצלחתי למצוא לה תשובה. מה ההגדרה של תלמיד חכם? האם יש שלב שבו אדם למד מספיק ואז הוא נחשב תלמיד חכם או שהכל לפי הזמן והמקום? אם יש שלב שבו אדם יודע מספיק ואז הוא נחשב תלמיד חכם, מתי זה(כמה הוא צריך ללמוד בשביל להחשב תלמיד חכם)? תוכל בבקשה גם להביא מקומות לעיין בהם? תודה רבה.
תשובה
ישלום וברכה, ישנם הרבה מקורות שיש לדון בהם מהן ההגדרות והגבולות כדי להחשיב אדם כתלמיד חכם. השולחן ערוך יורה דעה ה(רמג סעיף ב) כותב לגבי פטור ממס: "תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, אבל אין תורתם אומנותם, חייבים. ומיהו אם יש לו מעט אומנות, או מעט משא ומתן להתפרנס בו כדי חייו ולא להתעשר, ובכל שעה שהוא פנוי מעסקיו חוזר על ד"ת ולומד תדיר, נקרא תורתו אומנתו". והרמ"א מוסיף ע"פ תרומת הדשן: "ואין חילוק בין שהוא תופס ישיבה או לא, רק שהוא מוחזק לת"ח בדורו שיודע לישא וליתן בתורה, ומבין מדעתו ברוב מקומות התלמוד ופירושיו ובפסקי הגאונים, ותורתו אומנותו כדרך שנתבאר. (ת"ה סימן שמ"ב)". והש"ך (שם ס"ק ח) מוסיף שאף אם הוא נחשב ת"ח בין בני עירו יש לפוטרו ממס. עיין במאמרו המקיף של הרב יאיר וסרטיל - https://www.yeshiva.org.il/midrash/25939
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il