שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

נטיעת פרי של ערלה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ו תמוז תשפ"א
שאלה
שלום, הרמב"ם הטור והשולחן ערוך כותבים שיש הבדל בין פרי לגרעין של ערלה שנוטעים אותו פרי לא צריך לחכות ובגרעין כן צריך לחכות , מה ההבדל? רק הט"ז אומר שגם הפרי צריך לחכות אבל נראה דעת יחיד גם אסור ליהנות מערלה אז איך אפשר בכלל לנטוע? תודה
תשובה
בס"ד שלום וברכה השו"ע רצד סעי' יב כתב שהנוטע פרי של ערלה מותר, דהיינו הוא עבר ונטע פרי ערלה (אסור בהנאה) אבל בכו"א הפרי שיצא מהעץ הזה לאחר ג' שנים יהיו פירות היתר. וכך כתב הרמב"ם פ"י ה"כ שאין נוטעין אגוז של ערלה מפני שהוא פרי ופירות ערלה אסורים בהנאה, אלא שהצומח מותר מהפרי הוא מותר, כפי שכתבו חלק מהמפרשים שזו"ז גורם ולכן הפירות מותרים. ברור שההיתר איננו מיידי אל לאחר ג' שנים מותרים. הרמב"ם והשו"ע (סעי' טז) פסקו שגם ייחור שאיננו פרי כלל הוא גם חייב בערלה ג' שנים כ"ש הנוטע פרי שחייב ג"ש ערלה, וזה דבר פשוט, ומה שהזכיר (סעי' טז) רק גרעין בגלל שהגרעין הוא מהגדל לא הפרי, אבל לא גרע פרי מגרעין בלבד . בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il