שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מידות ותיקונן

לדון את האחר לכף זכות לפניי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ט תמוז תשפ"א
שאלה
כתוב קודם כל לדון את האחר לכף זכות ואני שואל איך זה יכול להיות הרי כתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך ואם אני לא אוהב את עצמי אני לא יכול לאהוב את חברי!
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר. ראשית כל אכן אדם צריך לאהוב את עצמו, ומתוך כך יהיה לו את הבריאות הנפשית לאהוב את הסובבים אותו כראוי. עם זאת ידועים דברי הרמב"ן שנאמר בתורה "ל-רעך כמוך" ולא "רעך כמוך", שאין מדובר על השוואה מדוייקת כי לא ניתן לאהוב את השני בדיוק כמונו. ולכן גם אם אתה חסר באהבת עצמך, עם זאת הרי אינך רוצה שיעשו לך רע, ומה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך זה שייך בכל אחד, וזה שייך בכל אחד. ואם חלילה אדם רוצה ברעת עצמו, הוא זקוק לטפל בעצמו כיון שמדובר על מציאות שאינה תקינה. עצה טובה לקיים מצוה זו, היא בהסתכלות על כל עם ישראל כנשמה אחת וכגופים חלוקים, כפי שכותב בעל התניא (פרק ל"ב) שהשמחה הפנימית שיש לכל יהודי היא הדרך הישרה והקלה לקיום מצות "ואהבת לרעך כמוך" כיון שרק הגופים מחולקים אבל הנשמות כולן מתאימות ואב אחד לכולנה. ובדרך זו ניתן לקיים את מה שהזהיר רבנו האריז"ל לומר לפני כל תפילה: "הריני מקבל על עצמי ואהבתך לרעך כמוך לאהוב כל יהודי כנפשי", שבדרך זו התפילה מתחברת ועולה כראוי דרך נשמת ישראל שהיא אחת (ובספרי החסידות הרחיבו בעניין זה מאד, ניתן לעיין בספרי תלמידי הבעש"ט בעניין, ובספר ליקוטי הלכות). ברכה והצלחה בכל אשר אתה פונה ! בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il