שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות ציבוריות

האם ילדים חייבים להתחסן?

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

ב אב תשפ"א
שאלה
האם חובה לילדים להתחסן לקורונה? (לאו דווקא ילדים) תודה רבה
תשובה
מצות עשה מן התורה, וחובה גמורה, לשמור על בריאות הגוף: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". יתירה מזו, הרמב"ם כתב (הלכות דעות ד, א) שיש בכך משום הליכה בדרכי ה': "הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים". בהקשר זה ציטט המשנה ברורה (קנה, יא) את לשון הטור: "מצוה להנהיג עצמו במידה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה". דור דור ורופאיו. דרכי הרפואה, שיטותיה והליכותיה, משתנים מדור לדור, לעתים אפילו באופן קיצוני. להלכה, אין לך אלא רופא שבימיך, ועל חכמת הרפואה שבימיך אנחנו נשענים, להלכות שבת, להלכות יום כיפור, להלכות רוצח וכו' וגם להלכות שמירת בריאות הגוף: "... תלוי לפי המציאות בכל דור ודור" (אגרות משה, ועוד). ההלכה היקנתה - דרך כלל - "נאמנות" לרופאים, ובלבד שמדובר ב"אמירה" רפואית שמקובלת על רוב מניין ורוב בניין של המימסד הרפואי. "בכל מקום מצינו שסמכו חכמים על דברי הרופאים וכו' ואפילו בחששא דכרת" (מהרי"ק, קנט). בנושא חיסוני הקורונה זכינו - ב"ה - שחלק הבורא מחכמתו לבשר ודם וחנן את ברואיו בחכמה ובתבונה, כך שהשכילו להפיק חיסוני קורונה שמוכחים כיעילים, וזאת בפרק זמן - יחסית - זריז ומואץ. ככלל, הרשויות שמוסמכות לבדיקה ולבקרה נתנו דעתם המדוקדקת, חזור ושנה, לבדיקת החיסונים. גם המחמירות שבהן, שמקובלות בעולם כולו [ובראשון ה- FDA] סמכו עליהם את ידיהם. יתירה מזאת, כיום - אחר שעברו כבר כמה וכמה חודשים מאז הפצת החיסון על פני תבל ובארץ ישראל, כל בר-דעת רואה במו-עיניו שהחיסון יעיל ביותר. אמת - אינו מושלם, ועם זאת הוא מצוין, והוא טוב לאין ערוך מהרבה מאוד תרופות וחיסונים שרבים-רבים נוטלים כמעשה שבשיגרה יום-יומית. בשל כל האמור (גם אם בקצרה) ניתן לסכם ולומר ששמירה על הנחיות רפואיות שיוצאות מתחת ידם של רשויות מוסמכות, מחייבת את הכל: מבוגרים, בני נעורים (מעל גיל 12) וכן ילדים. עם זאת, היישום מובחן ושונה. בהתאם, הלכה למעשה: א. חובה על מבוגרים להתחסן; ב. מומלץ לבני נעורים (מעל גיל 12) להתחסן; ג. נכון לעכשיו, אין לחסן ילדים (להוציא חריגים, להם ניתנה התווייה רפואית ספציפית). זו דרכה של תורה, ובשמירתה נזכה אי"ה לברכת "והסירותי מחלה מקרבך".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il