שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

עדי קידושין בקרבה שלישי בראשון

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ד סיון תשס"ה
שאלה
חתונה שלוקחים עד בקרבה שלישי בראשון מה דינה, האם יהיה הבדל בין אשכנזים לספרדים, האם מסדר קדושין שמוצא עדים כשרים רק בקרבה כזאת יסדר קדושין?
תשובה
מקור האיסור של עדות בקירבה של שלישי בראשון הוא מדברי ר"ת בהבנת הבבלי והירושלמי (תוס' סנהדרין דף כח ע"א ד"ה רב). להלכה למעשה פוסקים כר"ת ואוסרים עדות של שלישי בראשון בין לאשכנזים ובין לספרדים (שו"ע חו"מ סי' לג סעי' ב, ילקוט יוסף 'שובע שמחות'). אכן אם נעשו כבר נישואין בעדות של עד בקרבת שלישי בראשון, יש לגשת לבית הדין או רב מורה הוראה ע"מ לברר כיצד לנהוג. כל טוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il