שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

האם זמן קריאת שמע הוא מדאורייתא?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז אב תשפ"א
שאלה
שלום הרב, למעשה פסק השו"ע שק"ש הוי מדאורייתא. אך מה לגבי זמן ק"ש, האם הוי מדאורייתא או מדרבנן [אשמח עם הרב יביא את הכסף משנה שאני חושב שמדבר בעניין זה, פשוט לא מצאתי אותו]? תודה רבה.
תשובה
שלום רב. הכסף משנה (הלכות ק"ש א' י"ג) סובר שזמן ק"ש מהתורה הוא כל היום. שכמו שלמדו חז"ל לגבי זמן ק"ש של ערבית ש"בשכבך", היינו כל זמן שבני אדם שוכבים, כלומר כל הלילה אלא שהגבילו חכמים עד חצות. הוא הדין שיש לדרוש לגבי קריאת שמע שחרית ש"ובקומך", הכוונה לכל היום אלא שתיקנו לברכות ק"ש עד ד' שעות כדי לסמוך גאולה לתפילה ותפילה עיקרה עד ד' שעות כקרבן התמיד. אחרת איך התירו לומר ברכות לבטלה, שהרי ק"ש רק עד ג' שעות. אולם המג"א (נ"ח סק"ז) הניח דבריו בצריך עיון: א. משום שברכות ק"ש אינן שייכות לק"ש כמבואר בסימן ס'. ב. לפי דבריו ק"ש הוי מצות עשה שלא הזמן גרמא כמו תפילה, והרי בגמרא מפורש שק"ש היא מצוה שהזמן גרמא, וכן נפסק בשו"ע (ק"ו ב'). ג. אין להשוות בין שכיבה לקימה, כיון שזמן "בשכבך", הוא כל עוד אדם שוכב, משא"כ זמן "ובקומך", הוא שייך רק בזמן הקימה בלבד ואינו נמשך כמו שכיבה. למעשה רוב האחרונים נקטו כדברי המג"א, שזמן קריאת שמע מהתורה הוא עד שלוש שעות (ט"ז שם סק"ד, הליכות שלמה תפילה סי' י"א). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il