שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

מהו המקור המדויק למאה ברכות?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ אב תשפ"א
שאלה
שלום רב יש פסק הלכה לברך 100 ברכות ביום , יש סוברים מדאורייתא, אם כן מניין ? ויש סוברים מדרבנן ויש לכך 2 סברות , האחת היא משום משנה על שם רבי מאיר שאמר אל תקרי מה אלה מאה. והרי זהו מדרש של רבי מאיר , ולמדנו שלא פוסקים להלכה ע"פ מדרשים. והשניה ע"פ מדרש שאומר שהתגלה לדוד המלך ברוח הקודש שתיקן לומר 100 ברכות בכל יום כדי שתעצר המגיפה שהיתה בזמנו ובה מתו בכל יום 100 נערים מעם ישראל , אז פה יש לנו גם מדרש ופסיקה ע"פ רוח הקודש , שאין פוסקים גם על פי רוח הקודש שנאמר "לא בשמים היא" אם כן מהיכן נובעת ההלכה ? אודה לתשובה מתומצתת
תשובה
שלום וברכה, הרמב"ם בשורש א מעיר על חלק ממוני המצוות וביניהם הרס"ג שמנו מצוות שהם מדרבנן כגון, מאה ברכות בכל יום. הרמב"ן (שם) מאריך להסביר את דעת רס"ג שמנה מצוות מדרבנן בכלל התרי"ג. ויש שכתבו שאכן חייבים לברך מאה ברכות מדאו' - וכפי שכתבת אין המקור לכך מהמקורות שהבאת אלא שחכמים הסמיכו על מקורות אלו, וכן כתב בספר המנהיג (עמוד ו'): "דמסורת בידינו מאבותינו למשה מסיני שיש לברך מאה ברכות בכל יום, מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים, מן התורה מנין דתניא בפרק התכלת, רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר ועתה ישראל וגו', ובירושלים אין לך נפש מישראל שאינו אומר מאה ברכות בכל יום וכו', מן הנביאים מנין, שנאמר נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, ודרשו חז"ל כשהודיעו לדוד שהיו מתים בירושלים מאה בכל יום, עמד ותיקן להם מאה ברכות. ונראים הדברים שאחר שיסדם משה רבינו שכחום וחזר ויסדם דוד המלך כלפי מה שראה שהיו מתים וכו', ושוב שכחום וחזרו חכמי התלמוד ויסדום כמו שמפורש בברכות (ס, ב)". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il