שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

נר שנכבה באמצע הדלקת נרות

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א אב תשפ"א
שאלה
שלום כבוד הרב. אני מדליק 2 נרות לכבוד השבת. נכון אני נזהר וזה לא קורה הרבה אבל קרה לי שאחרי שהדלקתי את הנר הראשון ולפני שהדלקתי את הנר השני, הנר שבת הראשון נכבה. האם בזמן שהדלקתי את הנר ראשון השבת נכנסה או שאני יכול להדליק את הנר שוב.
תשובה
שלום רב. אפשר להדליק את הנר, כיון שגבר אינו מקבל שבת בהדלקת נרות. אולם כאשר מדובר באשה, הדבר תלוי במנהג, בנות אשכנז וחלק מבנות ספרד המקבלות שבת בהדלקה, יבקשו ממי שאינו קיבל שבת שידליק. ואלו שאינן מקבלות שבת בהדלקה, יכולות להדליק את הנר שכבה בעצמן. מקורות והרחבה: נחלקו הראשונים האם קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות, דעת מרן השו"ע (רס"ג ה') שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר. ולכן מברכת ואח"כ מדליקה כמו בכל המצוות שמברכים "עובר לעשייתן", ואח"כ מותר לאשה לעשות מלאכה, כל עוד לא שקעה החמה. וכך נוהגות חלק מיוצאות ספרד (שו"ת יבי"א ח"ב ט"ז). והוא הדין כאשר גבר מדליק נרות, קודם יברך ואח"כ ידליק, כיון שגבר לכל הדעות אינו מקבל שבת בהלדקת הנרות אלא בתפילה בקבלת שבת (שש"כ מ"ג ל'). אולם בנות אשכנז נהגו לברך לאחר ההדלקה, כיון שיש לחוש לשיטת בה"ג (בשו"ע שם) הסובר שע"י הזכרת השבת בברכה, הנשים מקבלות שבת, ואם תברך לפני, לא תוכל להדליק כיון שכבר קיבלה שבת. ונהגו לכסות את העינים בעת הברכה, ולאחריה, לפקוח את העיניים ולהנות מאור הנרות, כדי שהברכה תהיה "עובר לעשייתן". וכך נהגו חלק מבנות ספרד ע"פ דעת מרן החיד"א (מחזיק ברכה רס"ג ד'), והבא"ח (פרשת נח ח'). ולפי האמור כיון שמדובר בגבר שאינו מקבל שבת בהלדקת הנרות, ניתן להדליק את הנר שנכבה. אולם אם מדובר באשה, אם היא אינה נוהגת לקבל שבת בהדלקה, היא יכולה להדליק את הנר שנכבה. ובמידה והיא נוהגת לקבל שבת בברכה, היא אינה יכולה להדליק את הנר השני, אולם היא יכולה לומר לאחד מבני הבית שעדיין לא קיבל שבת, שידליק את הנר. יש לציין שבשעת הדחק, גם בנות אשכנז המקבלות שבת בהדלקה, יכולות להתנות מראש שאין ברצונן לקבל שבת בהלדקת הנרות, וכפי המבואר בפוסקים, שאף לדעת הנוהגות שאינן מקבלות שבת בהדלקה, ראוי שתתנה פעם אחת בשנה שאינה רוצה לקבל שבת בהדלקה (שו"ע שם י' ואחרונים). ואז במקרה כזה, אם יכבה הנר, היא יכולה שוב להדליק את הנר. בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il