שאל את הרב

  • הלכה
  • עבודה זרה, פסלים ותמונות

בובה אישית בדמות אדם

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז אלול תשפ"א
שאלה
שלום, ברצוני לשאול לגבי בובות כאלו מותאמות אישית האם מותר הלכתית? זה טרנד חדש שפשוט מכינים בובה בעיצוב אישי בסוג של פלסטלינה והיא דומה 1 ל 1 לאדם שבתמונה שמבקשים (נעשה בעבודת יד) צירפתי כאן לינק לדוגמא תודה רבה ויום טוב.
תשובה
שלום וברכה. אין לעשות בובה כזו, ואף אין לקנותה, אולם בדיעבד אם יש לאדם צורה כזו, אם פוגמים בה איבר מסויים, ניתן להקל להשהותה אצלו. מקורות: בשו”ע (יו”ד קמ"א ד', ז') מובא, שאסור לעשות צורת אדם שלם בולטת, והוסיף המחבר (שם ז'): "יש מי שאומר שלא אסרו בצורת אדם ודרקון אלא דוקא בצורה שלימה בכל איבריה, אבל צורת ראש או גוף בלא ראש, אין בה שום איסור לא במוצאו ולא בעושה, (וכן נוהגין)". כלומר מותר אף לעשות צורת אדם על ידי שיחסר ממנו אחד מאבריו. אולם הש"ך (שם ס"ק ל"ב) כתב בשם הסמ"ג, שאפילו באדם אין חילוק בין חסר לשלם, ולעולם אסור וחתם שהמחמיר בכל זה, תבוא עליו ברכה. וכתב בדרכי תשובה (שם ס"ק ל"ג), בשם ספר קהל יאודא, שאפילו אם מוצא צורת אדם יש להקל, אלא שמלשון הב"י משמע, שצורת אדם דין חמה ולבנה יש לו ואין להשהותם כלל. והביא מדברי הרב בית דוד (חיו"ד סי' ע"ד) שנשאל באחד שקנה תכשיט זהב מגוי ובאמצע התכשיט היה צורת אדם שלם בולט ופסק להתיר כיון שאין עובדים בימנו לצורת אדם... והשיג עליו וכתב למעשה לאסור לפי דברי הב"י, שצורת אדם, דין צורת חמה ולבנה יש לו, ובעל כרכך שגם הרמ"א סובר כן, ומ"ש כאן אם מוצא אותם מותרים, אשאר צורות קאי ולא אצורת אדם. עכ"ד. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il