שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שאלות מספר החינוך מצווה תג

undefined

הרב חיים שריבר

י"א אלול תשפ"א
שאלה
ב"ה שלום כבוד הרב במדבר פרק כח יא וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם תַּקְרִיבוּ עלָה לַה פָּרִים בְּנֵי-בָקָר שְׁנַיִם וְאַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי-שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם ספר החינוך מצוה תג - מצות קרבן מוסף בכל ראש חודש דיני המצוה בענין המוספין וכלל הענין כמנהגי כתבתי במוסף הפסח בסדר אמור אל הכהנים [מצוה רצ"ט]. ועוד אודיעך כאן שראש חדש שחל להיות בשבת שיר של מוסף ראש חדש דוחה שיר של מוסף שבת, כדי לפרסם שהיום ראש חדש. וידוע ששירת מוספי שבת במקדש היא שירת האזינו, והיו מחלקין אותה לששה פרקים בששה שבתות, והסימן הזי"ו ל"ך, כדרך שאנו קורין אותה בבית הכנסת מה הכוונה כדרך שאנו קורין אותה בבית הכנסת ? תודה ממשה
תשובה
שלום כוונת משפט זה היא כפי שמחולקות העליות לתורה בפרשת האזינו, לפי סדר "הזיו ל"ך" כך שרו הלווים בזמן הקרבת מוסף של שבת. כפי שכותב רש"י (ראש השנה דף לא/א ד"ה הזי"ו ל"ך): "פרשת שירת האזינו חולקים אותה לששה פרקים, הראשון – האזינו, השני – זכור ימות עולם, השלישי – ירכיבהו על במותי ארץ, הרביעי – וירא ה' וינאץ. עד כאן ששה פסוקים לפרק, ומכאן ואילך שמונה פסוקים לפרק החמישי – לולי כעס אויב אגור, השישי – כי ידין ה' עמו. בגמרא נסתפקו, אם היו אומרים את כל החלקים של הזי"ו לך" בשבת אחת, אלא שהיו הפרקים מחולקים בנעימת הקול להפסיק ובמחלפות כלי שיר ובתקיעת חצוצרות, או שבכל שבת אמרו פרק אחד. ופשטו מברייתא, שאומרים פרק בכל שבת, וגמרו השירה בשש שבתות, וחזרו לראש. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il