שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מדוע עם ישראל הוא מעל כולם?

undefined

הרב אוריאל טויטו

י"ח אלול תשפ"א
שאלה
שלום, יש לי כמה שאלות בנושא אמונה שעלו לי לאחרונה: א. למה עם ישראל מעל כולם? למה יש לו יחס שונה מכולם? ב. אם אם עם ישראל מעל כולם, האם זה נכון לבוא בטענות לגויים שלא שומרים מצוות? אפשר להעניש אותם על משהו שהאל תיכנן מההתחלה לא להביא להם? למה בכלל הם נבראו אם הכל תיכנן שעם ישראל יהיה מעל כולם? זו לא אפלייה? ולמה לנו יש זכות לקיים את כל המצוות ולהם לא? ג. ניסיתי למצוא תשובה לשאלה, והגעתי למדרש שאומר שה' עבר בין כל האומות ושאל אותם אם הם מעוניינים לקבל את התורה. כל אחד הפריע משהו אחר ועם ישאל היחיד שהסכים לקבל את התורה, וזה למעשה פותר את השאלות שלי - הרי כולם ויתרו, כולם סירבו... אבל המדרש לא קצת סותר את הגמרא שאומרת שהתורה, ישראל, תשובה ושמו של משיח נבראו לפני העולם (לפי הסדר הרשום)? הרי זה שוב אומר שהכול היה מתוכנן... ד. למה יש עונשים אכזריים בתורה? נכון שזה כמעט ולא קרה, והעונש מוות היה נדיר, אבל למה הוא בכל זאת קיים? זו הדרך? תשובה שהגעתי אליה: בשביל להרתיע אותנו. אם כך, אני מבין למה יש עונש על רצח. אך נשמע לי שיש עונשים קצת מוגזמים. ואפשר לזרום, אבל יש דברים "קטנים" שאדם עושה ומקבל עליהם עונש מוגזם (לדעתי). למשל הגמרא במסכת שבת ק"ה ב אומרת "מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר כדי שיבכה ערבונא שקלי מיניה אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר" - כלומר הורגים לו את הילדים בגלל שהוא לא בכה על אדם כשר שנהרג. לדעתי, מדובר כאן בעונש מוגזם מאוד ביחס למה שהאדם עשה, שהוא לא בהכרח שולט בזה. מה הסיבה לכך? תודה
תשובה
שלום לך, הבריאה כולה היא מרקם של איברים שפועלים יחד, כדי לממש את המטרה שלשמה ברא הקב"ה את העולם. ובתוך הבריאה ישנם נבראים בעלי תפיקידים שונים, כאשר לכל אחד נתן הקב"ה את הכישרון המיוחד המתאים לו, והנדרש עבורו, כדי שיוכל למלא את תפקידו המיוחד, שנועד לו, לקידום הבריאה אל מטרתה. וכשם שלכל אחד מבני האדם יש תפקיד מיוחד לו, כך לכל עם נתן הקב"ה תפקיד מיוחד. וגם לעם ישראל ניתנה משימה המיוחדת לו (שמות פרק יט, ו): "וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ". וכשם שכל אומה מקבלת מהקב"ה, את היחס המתאים לה לפי טבעה וכשרונה, כך עם ישראל מקבל מן הקב"ה את היחס המיוחד המתאים לו, לפי תפקידו וכשרונו המיוחד. אופיו המיוחד של עם ישראל, הוא זה שנותן לו את היחס המיוחד המתאים לו [=כשם שהאופי המיוחד של כל אומה גורם שהיא תקבל את מה שמתאים לה]. וכשם שהשוני בין בני אדם מסביר מדוע ראוי שכל אחד יקבל מה שמתאים לו, גם אם הוא שונה ממה שקיבל חברו, כך גם בין אומות. השוני באופי הלאומי מסביר את מדוע כל אומה מקבלת את המתאים לה על פי אופייה. באמת אין שום תלונה על הגויים, מדוע אינם מקיימים את המצוות שניתנו לישראל. התלונה היא מדוע הם לא מקיימים את המצוות שניתנו להם [=שבע מצוות בני נוח], המתאימות לאופיים ולכשרונם. אתה צודק, שההבל בין האומות הוא מראשית היצירה, ולא רק תוצאה של הבחירה אנושית. ולכן באמת כל האומות סרבו לקבל תורה, מפני שהם חשו היא לא מתאימה לטבע נשמתם, שנקבע מראש מקדם. תפקיד הייסורים בעולם, בדרך כלל, היא ליישר את דרכיו של האדם. הייסורים נתבעים מחמת חולשתו של האדם ומשיכתו אל החומר, והייסורים מסמנים לאדם את גבולות החומר, ואת הדרך להתעלות מעל להנאות החומריות, אל בניין הרוח ווקרבת אלוקים, וכן מכוונים את האדם לחיות חיים של מוסר ושל צדק. וכאשר יש חסרון באדם, בהתנהגותו או בדעותיו או בדרכי חייו, שולח לו הקב"ה ייסורים שיכוונו אותו לתקן את דרכו, כפי מסביר הרמב"ם (הלכות תעניות פרק א, הלכה ב - ג): "ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב +ירמיהו ה'+ עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה +ויקרא כ"ו+ והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי". כמובן שרק הקב"ה יודע את סוד הייסורים, כלומר איזה ייסורים צריכים לבוא על האדם כדי שיתקן את הנדרש וכדי להרים אותו משפלותו אל חיים עליונים וטובים יותר. ולא תמיד האדם מבין את מטרת הייסורים וכיצד הם פועלים, ולכן נוצרות אצלו שאלות על תפקיד הרע בעולם. עד שהוא בא לידי החלטה שעונש אחד מוגזם והאחר לא מתאים וכד'. עם זאת נכון גם להסביר שחלק ממאמרי חז"ל העוסקים בתורת גמול, לא ניתנו התפרש כפשוטם, ויש בהם עומק שנרמז בדברים שנראים לנו תמוהים. אבל חכמים העדיפו להסתיר את דבריהם, כדי שרק מי שראוי יוכל להבין את הרמוז בהם. בברכה אוריאל טויטו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il