שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

מהי המשמעות שאנחנו מברכים את הקב"ה בתפילה?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ט"ו תשרי תשפ"ב
שאלה
עשרות פעמים ביום אנחנו מברכים את הקב"ה אך למעשה בחתימה של הברכות (גם בתפילה) איננו אומרים אני מברך אותך בצורה של פועל, אלא ברוך אתה כלומר אנחנו מתארים מציאות. 1. לפי זה, מה משמעות המילה ברוך ומה אנחנו רוצים להביע בברכה, ואיך בפועל זה נקרא שאנחנו מברכים את הקב"ה? 2. איך ניתן לברך את הקב"ה והרי הוא מבורך בכל? 3. האם יש הבדל בין משמעות הברכות שבתפילה לשאר ברכות? תודה רבה וחג שמח.
תשובה
שלום וברכה, בברכות אנו משבחים את הקב"ה על כך שכל השפע והטובות הקיימות בעולם הם ממנו יתברך. וזה לשון ספר העקרים (מאמר ב פרק כו): ן \"תקנו אנשי כנסת הגדולה זה הלשון של ברוך לשבח בו השם על כל מיני הטובות שיקבל האדם מהשם יתברך, הן בגוף ומאיזה מין שיהיו הן בנפש, בגוף כמו ברכת הנהנין, ובנפש כמו ברכת התורה וברכת המצות ויתר הברכות כמו ברכת השבח, להורות שהשם יתברך מקור הברכות ושכל הטובות וההצלחות מאיזה מין שיהיו מושפעות ממנו". ובזכות זה שאנו מכירים בכך שממנו כל הברכות אנו מושכים על עצמנו עוד ברכה, וכך כותב שו"ת הרשב"א (חלק ה סימן נ): "וכך היא המדה שהשי"ת כך חייבה חכמתו שע"י תפלת חסידיו וברכותיהם יתרצה ויתרבה טובו למברכיו ומכירי טובו". ובספר החינוך פרשת עקב (מצוה תל): "ענין הברכה שאנו אומרים לפניו, איננו רק הזכרה לעורר נפשנו בדברי פינו, כי הוא המבורך ומבורך יכלול כל הטובות, ומתוך ההתעוררות הטוב הזה בנפשנו ויחוד מחשבתנו להודות אליו שכל הטובות כלולות בו והוא המלך עליהם לשלחם על כל אשר יחפוץ, אנו זוכים במעשה הטוב הזה להמשיך עלינו מברכותיו. ואחר הזכרה והודאה זו לפניו אנו מבקשים ממנו מה שאנו צריכים דעת או סליחה לעוונותינו או רפואה או עושר וכל דבר. וכן אחר הבקשה ממנו אנו חוזרים ומודים אליו בזה לומר כי ממנו יבוא אלינו, וזהו פתיחה וחתימה של ברכות..." בברכה, מועדים לשמחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il