שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
שלום וברכה, אני מתפלל בנוסח ספרד (אשכנזי). בתפילת ערבית בחלק מהסידורים כתוב לומר בסיום שמונה עשרה - שלום רב. יתרה מכך, יש סידורים בהם מופיע באופן חד משמעי שאין אומרים בערבית שים שלום אלא שלום רב בלבד. בסידורים אחרים אני מוצא את שני הנוסחים או רק אחד מהם. שאלתי ממה נובעים ההבדלים הללו? מדוע דוקא בערבית? ומדוע יש הנוהגים לשלול דוקא את הנוסח של שים שלום בערבית? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה, ברמ"א (שולחן ערוך אורח חיים סימן קכז סעיף ב) כתוב שבתפילות בהם יש ברכת כהנים אומרים שים שלום ובתפילות בהם אין אומרים ברכת כהנים אומרים שלום רב. והטעם בחלוקה זו, ערוך השולחן (קכז, ד) כתב: "וטעם האשכנזים דבאור פניך (הנאמר בנוסח שים שלום) אין אומרים במנחה ומעריב שהוא שעת הדין". ויש שהסבירו: ע"פ דברי הגמ' במגילה (יח.)"מה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים - דכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ברכה דהקדוש ברוך הוא - שלום, שנאמר ה' יברך את עמו בשלום". וכך כתב המטה משה (קעו):"שיש בו ו' דברים, שים, שלום, טובה, וברכה, חן, וחסד, ורחמים. מול ו' דברים שבברכת כהנים. ולי נראה שיש בו מעין ברכת כהנים, שים שלום, כנגד וישם לך שלום, ברכנו אבינו, כנגד יברכך. באור פניך, כנגד יאר ה' פניו. לכן נכון לאומרו כשאומרים ברכת כהנים, אבל בלאו הכי מתחילין שלום רב". גם לשיטת הרמ"א כתב המ"ב (סקי"ג): "ואם אמר במנחה או ערבית 'שים שלום' או בשחרית 'שלום רב' יצא". והוסיף המשנה ברורה "ובסידור האר"י ז"ל כתוב לעולם, שים שלום". ובפסקי תשובות הביא ש"יש נוהגים לומר תמיד במנחה שים שלום, והוא משום "לא פלוג", כי במנחה דתעניות ודשבת קודש אומרים כן וכדאיתא ברמ"א (הכא) משום שקורין בו בתורה, וכתיב ביה (בברכה) כי באור פניך נתת לנו תורת חיים וכו'". בברכה, מועדים לשמחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il