שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

מדוע פחדה חוה מנישואי אדם לאישה אחרת?

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ד תשרי תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, רש"י על הפסוק בראשית פרק ג פסוק ו - ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל. כותב שחוה נתנה לאדם לאכול כי פחדה שמא תמות וישא אחרת תחתיה. יש לי שתי שאלות: כיצד ישא אדם אישה אחרת תחתיה הרי רק אדם וחוה נמצאים בעולם? ושאלתי השניה, הרי ידוע שחוה היתה אישה חשובה ואפילו מכונה אם כל חי, אם כן נניח והיא עומדת למות, מדוע גם לגרום לבעלה גם מות? האם לקטוע את האפשרות לחיים בגלל שהיא עשתה לכאורה טעות וחטאה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום במסכת אבות דרבי נתן (נוסחא ב', א') נאמר: "כיון שאכלה חוה מפירותיו של אילן ראתה מלאך המות שבא כנגדה אמרה דומה אני כאילו שאני מסתלקת מן העולם וסוף לבראות אחרת לאדם הראשון תחתי מה אני עושה גורמת אני לו שיאכל עמי שנאמר ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל". ניתן להסביר, שלאחר שחוה חטאה ונגזר עליה מיתה, סברה כי אם אדם הראשון גם כן יחטא - הקב"ה יחמול על שניהם ולא יכחיד את המין האנושי לגמרי, אבל אם אדם הראשון לא יחטא ורק עליה ייגזר מיתה, אדם הראשון ימשיך להתקיים וה' ימציא לו אישה חדשה כפי שהמציא אותה ויתקיים המין האנושי בלעדיה והיא תמות. לכן אמרה חוה: "אם אמות - נמות שנינו. ואם אחיה - נחיה שנינו" (פרקי דרבי אליעזר, י"ג). ניתן להוסיף ולומר, אנו מגלים את תכונת הקנאה עוד לפני יצירתו של המין האנושי (!). כפי שמביא רש"י גם כן בפרשת בראשית, כאשר הקב"ה רצה לברא את האדם הוא התייעץ עם המלאכים אחת הסיבות להתייעצות מוקדמת זו, כותב רש"י (בראשית א' כ"ו): "לפי שאדם הוא בדמות המלאכים ויקנאו בו, לפיכך נמלך בהם". ושוב אנו מוציאיםן זאת אצל חוה כפי שציינת בשאלתך, חוה נותנת מהפרי גם לבעלה, האדם הראשון, באומרה בליבה כפי שרש"י כותב (בראשית ג' ו') "ותתן גם לאשה. שלא תמות היא, ויחיה הוא, וישא אחרת". לאחר מכן אנו רואים זאת שוב בפרשת בראשית, במאבק בין קין להבל (בראשית פרק ד' פסוק ה'), עד כדי כך שקין קם והרג את הבל. וכן בהמשך התורה (עשיו ליעקב המבקש להורגו בעקבות לקיחת הברכות, ובסיפור של אחי יוסף), נראה שהקנאה היא תוצאה בסיסית של גוף נברא, אפילו מלאכים! ורק מי שעמל להוציא את התכונה הזאת ממנו זוכה למעלות רבות כדוגמת משה רבנו העניו מכל אדם, ואחיו אהרון שנאמר עליו "וראך ושמח בליבו" שלא נתקנא במנהיגותו של משה אחיו הצעיר יותר. (ניתן לראות בפרקי דרבי אליעזר, פרק יג, שמחבר את ענייני הקנאה של המלאכים ושל חוה למהלך אחד). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il