שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

האם מי שחוטא מרוויח את מה שרצה?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ד תשרי תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, בחטא חוה ואדם הראשון, רואים שאכילת עץ הדעת אכן פקחה את עיניהם. הם אמנם קיבלו עונש על כך אך בסופו של יום מטרת החטא הושגה, אכילה התפוח וידיעת טוב ורע. ואם כן, האם זה הלקח לגבי החטאים בעולם הזה: שהעובר עבירה, ישיג את המטרה שלשמה חטא (נניח כסף, אם גנב). אך יחד עם זאת, יענש על כך? האם הקב"ה לא פוגע ומשבש את מהות ומטרת השגת החטא (כגון לדעת טוב ורע או השגת הכסף עצמו בדוגמא)? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה, שאלה זו נוגעת בשאלה היסודית, מה היחס בין הידיעה של הקב"ה מה יקרה ובין הבחירה שה' נתן לאדם. וכן מה היחס בין ההשגחה ובין הבחירה. כדי לענות על שאלות, יש להאריך בהרבה הקדמות וגם אז לא נגיע להבנה גמורה (ספר העקרים ד,ג). לגבי שאלתך, יש לחלק את השאלה לשתים, א. כיצד ה' לא מונע מהאדם לעשות נגד רצונו? ב. בחטא אדם הראשון נראה שבעקבות החטא האדם הרוויח? א. כחלק מכח הבחירה שהקב"ה נתן לאדם, הוא נתן לו כח בחירה לעשות אף נגד רצון ה'. וכך מסביר המהר"ל בספרו דרך חיים (אבות ג, או) וז"ל: "מה שאמר הרשות נתונה, דבר זה כי מצד שהאדם נברא בצלם הקב"ה נתן לאדם רשות לעשות מה שירצה ואין האדם מוכרח במעשיו, שכך פירוש זה הכל צפוי לפני הקב"ה ועם כל זה הרשות נתונה לאדם לעשות כמו שירצה, ואם רואה שהאדחם רוצה לעשות חטא, אין הקב"ה מונע ממנו... האדם שנברא בצלם אלוקים יש לו סגולה זאת שהוא ברשות עצמו, כמו ה' יתברך שהוא עושה מה שירצה, וכך האדם יש רשות בידו לעשות מה שירצה והוא בעל בחירה....". ומביא ראיה מחטא אדם הראשון. ב. שאלה זו שאלו את הרמב"ם (מורה נבוכים א, ב), וענה על כך, שאף קודם החטא האדם היה בעל שכל אלא שאז ידע לחלק אמת לשקר, ולאחר החטא ידע לחלק בין טוב לרע. והידיעה לחלק בין אמת לשקר היא גבוהה יותר מדרגה שכלית. ולאחר החטא ירד למדרגה גשמית ויודע לחלק בין טוב לרע. והמהר"ל (דרך חיים שם) מסביר שקודם החטא האדם היה דבק בה' ולכן ידע רק טוב, אך לאחר החטא שהתרחק מהבורא הוא יודע גם רע, עיין שם. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il