שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

מה ניתן למשה בהר סיני

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ג סיון תשס"ה
שאלה
מה ניתן למשה רבינו במעמד הר סיני, כלומר אם נאמר שכל תורה שבכתב ניתנה לו אז משה כבר ידע את העתיד לקרות ולא יתכן שהרי יש בחירה חופשית? ואם לא כך, אז מה כן קיבל משה במעמד הר סיני?
תשובה
זהו נושא רחב והדברים נתונים למחלוקות בין הראשונים והאחרונים. יש מדרש שנאמר בו שמשה קיבל מסיני כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש אולם יש שאמרו שאין כוונת המדרש כפשוטו. כוונת המדרש שמשה קיבל במעמד הר סיני את הכללים ולא קיבל את הפרטים ופרטי הפרטים שנאמרו ברצף הדורות. אולם כל הפרטים שנתחדשו במשך הדורות כלולם בצורה תמציתית בכללים שקיבל משה. ויש לומר שמשה קיבל מסיני את כל ההלכות שעומדות להאמר ולא את כל מאורעות ההסטוריים שעומדים להתרחש. גם לאחר ארבעים שנה שמראה הקב"ה למשה את המאורעות ההסטוריים שעומדים להיות אין זה סותר את יסוד הבחירה חופשית והידיעה של משה ודאי שמשאירה מקום לבחירה חופשית של אחרים. השאלה על ידיעה ובחירה נשאלה בעיקר על ידיעת הקב"ה שהיא ידיעה פנימית ולא רק ידיעה חיצונית. בכל אופן לדעת כולם מוסכם שהתורה רק ניתנה למשה בעל פה בהר סיני ולא ניתנה לו התורה בכתב וכפי שהוא כתובה בפנינו. על כך נחלקו האם התורה נכתבה תוך כדי המאורעות או שרק בתום הארבעים שנה "תורה חתומה ניתנה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il