שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חול המועד

עבודה שיש בה תענוג בחול המועד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ תשרי תשפ"ב
שאלה
האם מותר לעשות עבודות מלאכה עם חימר על אובניים לשם הנאה בחול המועד ?
תשובה
שלום וברכה. מלאכה בחול המועד שאינה לצורך המועד אסורה, ואף שיש במלאכה זו תענוג. מקורות: הגר"מ פיינשטיין זצ"ל (בתשובה בספר זכרון שלמה) מתיר לדוג לשם תענוג, וכן לצלם לתענוג, מפני שנוקט שכל מה שעושה לתענוג נחשב לצורך המועד. אבל שאר פוסקי דורנו (הגאון מדעברעצין זצ"ל, הו"ד שם, וכ"ה בספר חוה"מ כהלכתו פ"ז הערה ס"ז בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, ומו"ר הגר"ש ואזנער זצ"ל) נוקטים שתענוג אינו נחשב לצורך המועד, ולכן אסור לדעתם לצלם תמונות בחוה"מ, אלא אם יש הזדמנות מיוחדת שהיא בגדר "דבר האבד", וא"כ ה"ה בנידון השאלה. וכל שכן אם זו מלאכת אומן, שאין שום צד היתר, גם לדעת הגר"מ פיינשטיין. וכן דעתו של הגרא"צ הכהן שליט"א. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il