שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

דחיית גיוס וציצית

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ד סיון תשס"ה
שאלה
א.הרב כתב לאחרונה ב"בשבע" שעל תלמידי שיעור ב המתגייסים בקיץ, להתגייס לצבא למרות ההתנתקות (וכמובן לא להשתתף בה), וכן כתב שהוא לא מסכים עם אילו שלא מתגייסים בגלל ההתנתקות. אך מה הדין אם לתלמיד יש אפשרות בחירה בין להתגייס הקיץ לבין להתגייס בפסח הבא- האם לא עדיף שידחה את הגיוס? ב. האם עדיף להמשיך ללבוש ציצית צמר בצבא (למי שהורגל ללבוש בישיבה) למרות החום,הזיעה והקשיים שזה מוסיף לפעילות? ואם לא, האם יש לשים ציצית רגילה או שמותר אפילו ציצית רשת? וכן מה הדין בכל הסוגים הללו בפעילות בלילה- האם יש צד להקל?
תשובה
א. מי שבני מחזורו מתגייסים בקיץ - יתגייס בקיץ, מי שבני מחזורו מתגייסים בפסח הבא יתגייס בפסח הבא. ואם אין לו בני מחזור, ובאמת עומדת בפניו בחירה, לדעתי ראוי שיעשה שיקול אישי בלא קשר לתוכנית הגירוש. שכן המצווה הכללית להתגייס לצבא כדי להיות נכון להגן על העם והארץ נשארה במקומה. ולכן אם מתאים לו באופן אישי להתגייס בקיץ, כגון שהוא רוצה כבר לסיים את השירות הצבא ולהיות פנוי להקמת משפחה, שיתגייס בקיץ. ואם מבחינה אישית הוא מעדיף לדחות את הגיוס, כגון שהוא נמצא בתנופת לימוד, שידחה. ב. בקיץ כאשר חם וממש מרגישים סבל מטלית הצמר, אין צריך ללובשה, ואפשר ללבוש בגד מכותנה ועדיף שלא ללבוש טלית רשת סינטטית. שכן לגבי בגד כותנה, אמנם נחלקו אם חיובו מהתורה או מדרבנן, אבל לכל הדעות מברכים עליו (מנחות לט, ב, שו"ע או"ח ט, א). ואילו לגבי בגד רשת מחוטים סינטטים, לדעת האגרות משה או"ח ב, א, אין חובה להטיל בו ציצית. ואף שרוב הפוסקים חולקים עליו, מכל מקום כתבו שהואיל ויש בזה ספק אין לברך עליו (ציץ אליעזר יב, ג). לפיכך ראוי ללבוש בגד מכותנה שאפשר לברך עליו. והברכה חשובה במיוחד לרוב יוצאי אשכנז שאינם נוהגים להתעטף בכל יום בטלית גדול, ונוהגים לברך על הטלית קטן. עם זאת יש לציין כי אני מכיר בחורי ישיבה שגם בקיץ החם לבשו ציצית צמר ולא הרגישו צער מזה. ג. בלילה לדעת הרמב"ם אין מצוות ציצית, ואפילו כאשר הבגד נחשב בגד יום. אולם לרא"ש הלובש בלילה טלית קטן, חייב בציצית, הואיל והוא נחשב בגד יום (שו"ע או"ח יח, א). לפיכך מי שסובל מהטלית יכול שלא ללובשה בלילה, ואם אינו סובל, מוטב שילבשנה ויקיים בזה מצווה לפי הרא"ש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il