שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

להניח בשבת כלי תחת טפטוף המזגן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה. לעיתים יש לנו טפטוף מים מהתיקרה בעקבות תקלה בניקוז, האם בשבת מותר להניח כלי תחת טפטוף המים?
תשובה
שלום רב. יש לחלק את התשובה: א. אם הטפטוף גורם ללכלוך ומפריע לדיירי הבית, ניתן להניח כלי תחת המים, ואם הוא התמלא מותר לרוקנו. ב. אם אין בכך הפרעה לבני הבית, ניתן להניח כלי, ובלבד שיתן בו מתחילה דבר היתר. מקורות: בשו"ע (של"ח סע' ח') נפסק שמותר להניח כלי תחת הדלף בשבת ואם נתמלא שופך את הכלי ומחזירו למקומו, אך דוקא שהמים ראויים לרחיצה, אחרת אסור, משום שאין עושים גרף של רעי לכתחילה. ובמ"ב (שם סק"ל) כתב בשם הזכר לאברהם, שמותר, משום שהמטר אינו מוקצה ואינו נולד. אולם מי מזגן, אינם ראויים לשתיה ובפשטות הוי נולד גמור, לכן יש להמנע מלהניח כלי שיקבל את טיפות המים, משום ביטול כלי מהיכנו, לכן אם רוצים להניח דלי, יתן בו תחילה דבר היתר כגון מים ראויים לשתיה או כלי אוכל וכדומה (ראה שש"כ י"ג ל"ט, ובילקו"י קצושו"ע ש"ח קכ"ט כתב בלשון "נכון להחמיר"). אולם במקום צורך כגון שהמי המזגן מלכלים את הריצפה או שיש חשש בטיחותי, ניתן לעשות כפי שכתב מרן השו"ע, להניח כלי ולרוקן וחוזר חלילה. בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il