שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שאלות הנוגעות למת מצוה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ה מרחשון תשפ"ב
שאלה
נתעוררו אצלי מספר שאלות עקב לימוד במסכת ברכות (דפים יט/ב, כ/א). א. האם מי שקבל עליו נזירות יכול להיות גם אדם נשוי? ב. אם הנזיר הוא גם כהן, האם גם עליו חל ליטמא למת מצוה? ג. באיזו צורה נטמא הנזיר למת מצוה? ע"י ראיה? ע"י נגיעה? ד. עד כמה שידוע לי חלל גוי אינו מטמא, חלל יהודי מטמא, האם נזיר יכול ליטמא למת מצוה גוי? האם חלל גוי יכול להקרא מת מצוה? ה. מהן הפעולות שהנזיר צריך לעשות לטהרתו לאחר שנטמא למת מצוה? האם רק לטבול?
תשובה
שלום וברכה, א. כן ב. מת מצוה גם כהן גדול נטמא לו, שנאמר: "לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לֹא יִטַּמָּא" (ויקרא כא יא), ודרשו (גמ' נזיר יז, רמב"ם אבל פ"ג ה"ח): "לאביו אינו נטמא, אבל נטמא למת מצוה". ג. אדם אינו נטמא בראייה. אלא במגע או משא (שהוא מרים את הטומאה או שהיא מרימה אותו), או באהל (שנמצא באותו בית עם המת) . ד. גוי אינו נקרא מת מצווה. גם לגוי שמת אסור להטמא במגע. וכתב השו"ע (יו"ד שעב,ב) שאף ללכת על קבריהם ראוי להחמיר, וז"ל: "קברי עובדי כוכבים נכון ליזהר הכהן מלילך עליהם. (מהר"מ ותוס' פ' המקבל). רמ"א: אע"פ שיש מקילין (רמב"ם והגמי"י בשם ס' יראים) ונכון להחמיר. ה. הנזיר שנטמא ממת, לאחר טהרתו הוא מגלח את שערו ומביא קרבנות טמאה ומתחיל למנות את ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, ט-יב). בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il