שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

האם סוטה מתייבמת?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ה מרחשון תשפ"ב
שאלה
בענין ייבום רציתי לדעת סוטה לא מתייבמת על אף שאינה מחייבי כריתות ותפסי בה קידושין
תשובה
שלום וברכה, בתחילת סוטה המשנה אומרת "המקנא לאשתו.... נכנסה עמו לבית הסתר (סוטה).... אסורה לביתה (לבעל)... ואם מת חולצת ולא מתייבמת". הגמ' בדף ה: דנה מדוע אינו מייבם אך כן צריך לחלוץ? רב יוסף עונה: אינה מתייבמת" כיוון שיש לימוד מהפסוק "ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר" ולא לייבם. וחליצה צריכה כיוון שאם בעלה היה בחיים היה צריך לתת לה גט כך היבם צריך לשחררה. וביבמות בדף י"א, כתוב: "אמר רב יהודה אמר רב: צרת סוטה אסורה, טומאה כתיב בה כעריות". הגמ' מקשה שמזה שנחשבת כעריות מוכח שלא צריכה חליצה, ומדוע במשנה בסוטה נכתב שצריכה חליצה. הגמ' עונה שהמשנה בסוטה מדברת על ספק סוטה שצריכה חליצה, ורב יהודה מדבר בוודאי סוטה שאינה צריכה חליצה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il