שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הפת ובציעתה

למה שמים מלח בברכת המוציא?

undefined

הרב אלישיב קפקה

ח מרחשון תשפ"ב
שאלה
נכדי שאל אותי למה שמים מלח בשעת המוציא. אשמח לקבל תשובה כדי לענות לנכדי בתודה מראש .
תשובה
בס"ד שלום רב, אכתוב את לשון השולחן ערוך (אורח חיים סימן קסז סעיף ה): לא יבצע עד שיביאו לפניו מלח או ליפתן (פי' רש"י כל דבר הנאכל עם הפת) ללפת בו פרוסת הבציעה, ואם היא נקייה או שהיא מתובלת בתבלין או במלח כעין שלנו או נתכוין לאכול פת חריבה, אינו צריך להמתין. הגה: ומ"מ מצוה להניח על כל שלחן מלח קודם שיבצע, כי השלחן דומה למזבח והאכילה כקרבן, ונאמר: על כל קרבנך תקריב מלח (ויקרא ב, יג) (ב"י בשם שבלי הלקט) והוא מגין מן הפורעניות (תוס' והגהות אשירי פרק כיצד מברכין וע"ל סוף סימן ק"ע). וכתב משנה ברורה(אכתוב את הסעיפים הקטנים הנוגעים לשאלתך): (כז) מלח או לפתן - כדי שתהא נאכלת בטעם משום כבוד הברכה ועוד כדי שלא יצטרך אח"כ להפסיק בין ברכה לאכילה לבקש מלח ותבלין דאסור לכתחלה ואפילו אם יתאחר קצת עד שיביאו ג"כ נכון להמתין מלברך. (ל) דומה למזבח - כמו שאחז"ל [ברכות נ"ה] בזמן שבהמ"ק קיים המזבח מכפר על האדם עכשיו שלחנו של אדם [שנותן מלחמו לדל] מכפר עליו דכתיב וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה': (לא) והאכילה - שאדם אוכל לחזק כחותיו ועי"ז יהיה בריא וחזק לעבודת ה': בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il