שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילות והוספות מיוחדות

תפילת תשלומין בליל ז' חשוון

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום רב... מה הדין של מי שנאנס ולא התפלל במנחה ב-ו' חשוון, ובתפילת תשלומין בליל ז' מרחשון שכח להזכיר תן טל ומטר לברכה?
תשובה
שלום וברכה. א. אם לא הזכרת טל ומטר בשתי התפילות, צריך לחזור ולהתפלל. ב. אם הזכרת בראשונה ושכחת בשניה, אין צריך לחזור ולהתפלל. ג. אם הזכרת בשניה ולא בראשונה, אז אם מתחילה כיוונת בפירוש שהראשונה לשם חובה (ערבית) והשניה לתשלומין, אין צריך לחזור. מקורות: א-ב. שו"ע (סי' ק"ח סע' ט') לגבי ר"ח, וברמ"א שם הביא את ב' האופנים. ובבה"ל ד"ה ואם לא הזכיר, כתב שהוא הדין לגבי תשלומין בליל ז' חשון. והוסיף שאם לא הזכיר בשניה, יחזור ויתפלל בתורת נדבה ויתנה שאם חייב תהיה לחובה, ואם פטור תהיה נדבה. וכתב שמה שהוא כתב במ"ב (ס"ק כ"ו) לפטור, מפני שחשש לכמה אחרונים, וסיים שלמעשה דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד. ג. רמ"א שם, ומ"ב שם (סוף ס"ק כ"ז). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il