שאל את הרב

  • הלכה
  • תהלים ותפילות אישיות

תפילה להפסקת הגשם

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"א מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום כבוד הרב כמו שאנחנו יודעים גשם זה ברכה אך מה אם יש שנה שבה יש גשם מרובה ,האם יש תפילה להפסקת הגשם .? אשמח למקורות
תשובה
שלום וברכה, המשנה במסכת תענית (ג,ח) והגמ' שם(כג) מספרת, פעם אחת לא ירדו גשמים כל החורף והגיע חודש אדר. באו לחוני המעגל ובקשו ממנו להתפלל. לאחר שהתפלל ולא ירדו גשמים, חוני עשה עיגול ואמר שלא יצא ממנו עד שירדו. בתחילה ירדו טיפות, אמר חוני לא לכך התפללתי, אלא לגשמים שימלאו את הבורות... ירדו גשמים ברכה ולא פסקו עד שכל ירושלים הוצפה. אמרו לו תלמידיו כשם שהתפללת שירדו כך תתפלל שילכו. אמר להם: "כך מקובלני שאין מתפללים על רוב טובה, אף ע"פ כן הביאו לי פר הודאה". סמך ידיו עליו ואמר: רבש"ע! עמך ישראל אינן יכולים לעמוד ברוב טובה... יהי רצון מלפניך דיפסקו הגשמים". מיד התפזרו העננים. והרמב"ם בפירוש המשנה כתב ששמעון בן שטח מחה ביוני המעגל משום שבקש להפסיק רוב טובה " וזהו מה שרצה ללמוד ממעשה זה". ובגמרא (תענית כב,ב): חילקו בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, שבחוץ לארץ מתפללים להפסקת הגשם משום שאינה ארץ הרים ואין הבתים בנויים מאבן, אם ירדו הרבה גשמים יקברו תחת הבתים (רמב"ם תעניות ב,או) והשו"ע או"ח תקעו, יא כותב שבצפת מצוי שהבתים נופלים מריבוי גשמים ולכן יש להתפלל. ובסימן תקעז מביא מהרשב"ש (קעג), שאם מרוב גשמים לא ניתן לחרוש את הקרקע מתפללים ומבקשים שיפסקו הגשמים. וכתב שם את נוסח הברכה. הרשב"ש מסיים את תשובתו: ומחסדי האל כי לא תמנו התרענו פה... ומהיום ההוא נסתלקו גשמים ולא ירדו עד עת הצורך... בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il