שאל את הרב

  • הלכה
  • מבנה בית הכנסת

גובה הבימה בבית כנסת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב מרחשון תשפ"ב
שאלה
מה הגובה של התיבה שמניחים עליה את הס"ת צריכה להיות?
תשובה
שלום וברכה. הגובה המינימלי של הבימה עשרה טפחים, כדי שהס"ת יחלוק כבוד לעצמו ברשות נפרדת, ויוכלו לשבת סביבו. נכון להתייעץ עם גבאי בית כנסת ואומנים העוסקים במלאכה זו, כיוון שיש דברים נוספים שצריכים שימת לב, כגון שיתאים לס"ת ספרדי או אשכנזי, וכן לגובה הבעל קורא. מקורות: א. ראה שו"ע (יו"ד סימן רפ"ב א') בצורך לעשות ארון לספר תורה בגובה עשרה טפחים, כדי שהספר תורה יהיה ברשות נפרדת, ולא יהיה אסור להפנות גבו לס"ת. וראה ט"ז (שם סק"א), ופתחי תשובה (שם סק"ב) בשם החוות יאיר, שהצריכו שהס"ת יהיה מעל גובה של אדם. ולמעשה מנהג העולם להצריך עשרה טפחים בלבד (שו"ת פאר הדור סי' ע"ח, יחוה דעת ח"ג סי' י"ט). יש לציין שאם עושים בימה גבוהה שעולים אליה במדרגות, כמבואר בזוהר הקדוש (הובא במג"א סי' ק"נ סק"ו), טוב להתקין מעקה מסביב לבימה בגובה עשרה טפחים, כדי למנוע תקלות (שו"ת רב פעלים ח"ב יו"ד סימן ל"ו). בברכה התורה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il