שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - למי?

מי שבעל דירה נקרא נזקק לעניין מעשר כספים?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ט מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום, אנחנו מעבירים בקביעות את רוב המעשרות שלנו להורי, עקב כך שידוע לנו כי הם בחובות בעיקר בגלל שעזרו לנו ולכל אחי ברכישת דירות. אבי גם משתף אותנו בחובות המוטלים עליו ומספר שיש לו החזר הלוואות חודשי בסכום גבוה במיוחד. לאחרונה נודע לי שהוא רכש דירה בנוסף לדירה בה הוא גר, להשקעה. ערך הדירה למעשה עולה על סך החובות שלו, ולכן אנו תוהים האם עדיין מותר להעביר לו מעשרות או שהוא לא נקרא נזקק. מה אומרת ההלכה?
תשובה
שלום וברכה, מעשר כספים לפי רוב הדעות אינו חיוב גמור אלא מנהג טוב, אלא אם כן אדם קיבל על עצמו לתת באופן קבוע מעשר כספים. אם אדם קיבל על עצמו, עליו לתת כסף זה לעניים דוקא, ובמקרה שלכם יש לבדוק האם ההורים נחשבים בגדר עניים. מהנתונים המונחים בפני איני יודע להכריע בזה, שכן הדבר תלוי בכמה הכנסות הוצאות יש להם כל חודש, כמה החובות וכמה ערך הנכסים וכו'. אם לא קיבלתם עליכם באופן שיחשב כנדר. ניתן להעביר כספים אלו להורים וכך ראוי, לאחר שהם סייעו לכם. במקרה זה יש לדון האם ראוי לתת מעשר להורים, אם אין לכם את היכולת לסייע להורים שלא מכספי מעשר, יש להקדימם לפני נצרכים אחרים (שלחן ערוך יורה דעה רנא סעיף ג). אכן אם יש לכם יכולת לסייע להורים מכספים שאינם מעשר לכאורה אין לתת להם מכספי מעשר, שהרי אמרו בגמרא קידושין (לב.) תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני. אך בשו"ת מהרי"ל (סימן נד) כתב בשם המהר"י אופנהיים שדווקא במעשר דאורייתא תבוא לו מאירה למי שמאכיל הוריו. אבל במעשר כספים דרבנן "משובח ותבא לו ברכה עד בלי די". אולם בבית יוסף יורה דעה (סימן רמ) הביא משו"ת מהר"ם (סימן תקמא) דתבא מאירה שייך גם לגבי מעשר כספים. וכן פסק רמ"א יורה דעה (סימן רמ סעיף ה) שכתב, ומכל מקום אם ידו משגת תבא מארה למי שמפרנס אביו ממעות צדקה שלו. בברכה, בהצלחה רבה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il