שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

מתי אברהם תיקן תפילת שחרית?

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ו מרחשון תשפ"ב
שאלה
היכן עמד אברהם אבינו ומתי תיקן לנו את תפילת שחרית?
תשובה
שלום הגמרא במסכת ברכות (דף כו/ב) אומרת: "אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמד פינחס ויפלל". בעל התורה תמימה (בראשית פרק יט הערה טז) מבאר שכל הראיה מפנחס נועדה רק "להעדפה בעלמא להוראת הלשון עמד דיונח על תפלה, משום דבאמת מגוף הפסוק מבואר דהעמידה שעמד שם אברהם היתה תפלה, דכן מבואר בפרשה ששם התפלל על סדום". הספורנו מסביר את הסוף של הפסוק "אל המקום אשר עמד שם את פני ה'". המקום הוא "המקום שלוה שם המלאכים, כי שם היתה עליו יד ה', וזה כי חשב לבקש עליהם רחמים, אחרי שלא מצא להם זכות בדין". לאחר שלא הצליח אברהם להציל את אנשי סדום על פי הדין ניסה לעורר עליהם את מידת הרחמים, ובאותו מקום שליווה את המלאכים בדרכם שרתה עליו יד ה' וביקש בתפילה לעורר רחמים על אנשי סדום ועמורה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il