שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

תשלום על תיווך דרך מודעה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ב מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה. אדם שראה מודעה של משרד פירסום על מכירת דירה במקום מסויים, ולפי המודעה הוא הבין שהדירה נמצאת באיזור, ולאחר זמן אכן הוא מצא את הדירה. האם צריך לשלם למתווך איזה סכום מסויים. אציין שאין צד שתובע אותו.
תשובה
שלום רב. אין חיוב לשלם למתווך על כך, כיון שהמתווך עצמו לא עשה "פעולת תיווך" המחייבת תשלום ע"פ ההלכה. מקורות: מבואר בחז"ל שמתווך (בלשון חז"ל "סרסור") שעשה פעולת קישור בין הקונה למוכר, מחייבת את הצדדים לשלם לו דמי תיווך כפי המקובל (רמב"ם שלוחין ה"ה, שו"ע חו"מ סי' קפ"ה א'). ונהוג בימנו לשלם למתווך אחר סגירת העסקה בחוזה, עוד לפני העברת הנכס על שם הקונה בטאבו. וגם אם המתווך פנה מעצמו אל הצדדים, מבואר בפוסקים, שיש חיוב על הצדדים לשלם מדין המבואר בב"ק (קא.) "יורד לשדה חברו ונטעה שלא ברשות ובשדה העשויה לטעת" (ראה גר"א שם ס"ק י"ג). ופשוט שרק על פעולת תיווך ישירה ואפילו של דיבור קצר, צריך לשלם, אך אם ההנאה נגרמה ממילא ולא באופן ישיר אין זה בגדר של "יורד", ולכן פטור מתשלום (רמ"א חו"מ רס"ד ד' וגר"א שם סקי"ג). ולכן במידה ואדם קיבל מידע ממתווך, אף אם המידע לא היה מלא, והקונה בעצמו יצר קשר עם המוכר, צריך לשלם על פעולת התיווך כפי הנוהג, כיון שמקובל לקבל דמי תיווך על פעולה של מסירת פרטים על דירה (ראה פת"ש קפ"ה סק"ג, ספר תיווך ושידוך כהלכה פ"ב א', פתחי חושן שכירות י"ד הערה י'). אולם במציאות שמתווך פרסם מודעה שיחזרו אליו עבור מידע על דירות במקום פלוני, וע"י המידע הגיע הקונה בעצמו על המוכר, אין על כך חיוב ומנהג לשלם, כיון שלא היתה כאן פעולת תיווך ונחשב שהמתווך איהו אפסיד אנפשיה (תשובת יד אליהו סי' ע"ד, מהרי"ל דיסקין פסקים סי' קצ"א, משפטי התורה ח"ב סי' ל"ז). יש לציין שמובא בשם הגר"נ קרליץ זצ"ל (דבר הלכה הלכות שכנים י"ג ח') לחייב תשלום באופן האחרון, כיון שגם זו דרך של מסירת מידע, וגם אין לומר שהמתווך מוחל על כך, כיון שהוא יודע שיש ישרים שישלמו על כך. עיי"ש. ולמעשה ההוראה לפטור מתשלום וכך נראה המנהג המקובל. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il