שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

ניכוש עשבים בשביעית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום הרב. האם מותר לנכש עשבים בגינה בשנת שמיטה?
תשובה
שלום וברכה. יש להמנע מניכוש עשבייה בשנת השמיטה. אולם כאשר יש צורך להסיר את העשבים, כיון שיוכלים להסתתר שם מזיקים, מותר לכסח אותם ללא שורשיהם. מקורות: יש איסור מדרבנן לנכש או לכסח עשבים בשמיטה (גמ' מוע"ק ג.), ועיין בגמ' בשבת (עג:) ובראשונים (שם) גבי מלאכת קוצר בשבת, האם האיסור הוא משום זורע או משום חורש, או שניהם יחד. ולכל הדעות עדיף לגזום או לכסח את העשבים מלמעלה, מאשר לעוקרם מהשורש. לכתחילה ודאי שעדיף להמנע מלכסח עשבים שוטים בגינה אם אין צורך, אולם אם יש צורך כגון שהעשבים גורמים נזק ודאי לעצים, ניתן להקל, אך לנכשם ולהוציאם עם השורש יש להמנע (ראה שו"ת משיב דבר נ"ו קונטרס השמיטה שלא התיר ניכוש אפילו לאוקמי, אולם החזו"א כ"א י"ז נטה להקל בזה דהוי תרי דרבנן לכן המקל יש לו על מה לסמוך). אם מטרת הניכוש אינה עבור חיזוק העצים אלא עבור הרחקת נחשים ומזיקים שונים, הדבר מותר, וכן אם נצרכים לעקור עשבים בשטח שאינו מוגדר כגינה או שדה אלא שיש בו אדמה, והיא אינה מיועדת כלל לגידול (משפטי ארץ עמ' 265 בשם החזו"א, הליכות שדה 124 עמ' 22). ובספר קטיף שביעית (פרק כ"ח, הטיפול בגינת הנוי הפרטית אות כ"ה-כ"ו) כתבו שאין לעקור עשבים עם השורש כלל, והביאו סדר עדיפות כאשר יש חשש שיסתתתרו נחשים ועקרבים בעשבייה: א. ריסוס במונעי נביטה. ב. כיסוי העשבים ביריעה שחורה. ג. ריסוס העשבייה הקיימת. ד. כיסוי הצמחים מעל פני הקרקע. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il