שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

ריבית כפיצוי על איחור בתשלום

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ג כסלו תשפ"ב
שאלה
אדם עבד אצל מישהו באופן חד פעמי, והמעסיק עיכב את התשלום הרבה זמן. כשהוא בא לשלם אמר שכפיצוי על העיכוב הוא רוצה לשלם יותר. והתעקש על כך למרות סירוב של המקבל. האם יש בעיה לעובד לקבל את התוספת?
תשובה
כלל נקוט בידינו : "שכירות משתלמת לבסוף" פרוש הדבר שברגע שגמר הפועל את פעולתו, אם נשכר למלאכה מיוחדת או את תקופת שכירותו, אם נשכר לזמן, הרי שהשוכר חייב בתשלום שכרו של הפועל. להוסיף כסף על שכרו אסור שהרי זה "שכר המתנת מעות" -תשלום על כך שהכסף שהיה צריך להתקבל אצל הפועל נשאר אצל המשכיר, בלשון התלמוד: "אגר נטר". בשולחן ערוך נכתב: שומרי השדות שבעלי השדות חייבים ליתן להם שכירותם.. אסור להוסיף להם בשכר כדי שימתינו" (יורה דעה קע"ג סעיף יב) אם התוספת ניתנת יחד עם השכר הדבר נקרא "אבק ריבית" כיוון שלא היה קצוב מראש. אם התוספת ניתנת לאחר תשלום השכר או מתנה מסויימת שניתנת במפורש בעקבות העכוב בתשלום השכר הרי זה "ריבית מאוחרת" ב"אבק ריבית" - אי אפשר לתבוע בבית דין להשיב אותו אך יש מחלוקת אם צריך להשיב לנותן כאשר בא לצאת ידי שמים (יורה דעה קס"א סעיף ב' ובפתחי תשובה שם) ואם זו ריבית מאוחרת אין חיוב להשיב (רמ"א שם.) בכל מקרה אם התעקש ונתן תוספת (כגון שעשה העברה בנקאית וכדו') ואינו רוצה לקבל בחזרה הרי שיש מחילה בריבית ואתה פטור מהחזרתה. הדרך הנכונה לאדם שרוצה לפצות את חברו במקרה הנ"ל היא לתת את השכר ללא תוספת ולאחר זמן מותר לתת מתנה (עדיף לא מעות) ללא אמירה מפורשת שזה ניתן בעקבות עיכוב המעות. אפשרות אחרת המופיעה בהלכה שהפועל ימשיך לעשות איזה פעולה עבור המשכיר במשך זמן העיכוב ועל פעולה זו יוכל להוסיף שכר ועוד שהרי לא נגמרה שכירות ואינו מעכב מעבר לזמנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il