שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת התורה

נקרעו התפירות בספר תורה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ג כסלו תשפ"ב
שאלה
האם מותר לקרוא בספר תורה שרוב התפירות של עמוד נפרמו?
תשובה
לכתחילה צריך שהיריעה מחוברת אחת לשנייה. אבל אם נפרם ונשארו חמש תפירות מותר לקרוא בספר התורה. הרחבת תשובה: כתב תרומת הדשן - כאשר התפירה נחשבת לעניין איסורי שבת שעטנז נחשב מחובר, דהיינו לאחר שהספר תורה היה שלם וכעת נפרמה יריעה ברובה. הט"ז חולק ולדעתו צריך שרוב היריעה תהיה מחוברת, וכאשר רבה לא מחוברת לא נחשב ספר אחד. ונקודות הכסף פוסק כדעת השו"ע, וכך הלכה. (שו"ע רעח, ג ונושאי כלים)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il