שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

האם שמשון הגיבור היה "אוכל בשוק"?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ו כסלו תשפ"ב
שאלה
לכבוד הרב המשיב שליט"א, שלום וברכה. אם "האוכל בשוק דומה לכלב" אלא צריך לאכול דוקא בצנעא בבית, איך מצאנו בשמשון הגבור במעשה האריה והדבורים (שופטים יד:ט) "וילך הלוך ואכול," שהיה אוכל בפרהסיא. תודה רבה
תשובה
בס"ד שלום וברכה, א. במסכת כלה (ט,טו) שרק האוכל לחם בשוק דומה לכלב. וכן כתבו התוספות בקדושין (מ:). ב. האוכל בשוק הכוונה במקום שהרבים רואים אותו, היכן ששמשון הלך לא היו עוד אנשים שראו אותו. (רמב"ם עדות,יא "בפני כל העם") ג. יש דעות בראשונים שדומה לכלב רק כאשר אוכל משל אחרים בלי רשות (תוספות שם בשם ר"ח). ושמשון אכל משל הפקר. ד. יש דעות שרק כאשר אוכל באכילה נפסל אך אם עומד במקומו ואוכל לא ( ב"ח לד,ל) בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il