שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

הסבר דברי השולחן ערוך חו"מ סימן לז

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ג כסלו תשפ"ב
שאלה
כתוב בשו"ע חו"מ סימן לז ס"א [ ומקורו בגמרא ב"ב] ששותף יכול להעיד לחברו כנגד המערער, ובלבד שלא תהיה לו הנאה, כלומר שיתן לו במתנה את חלקו, ויקבל עליו שאם יבוא בעל חובו לגבות אותה - השותף ישלם לו דמיה וכו ע"ש, ומבואר ברשב"ם וכן בסמ"ע שהחידוש הוא שלא חיישינן לקנוניא שאחרי שיעיד לו יחזור להיות שותף איתו [וממילא נמצא שהעיד כשהיה נוגע בדבר], ותמהתי על עצמי, איך לא נחשוש, היעלה על הדעת שיתן לחברו חצי שדה בחינם ללא כל סיבה? הרי פשוט שעושה כן כדי להשאיר את השדה ברשותם שלא יקחנה המערער, ובשלמא אם ההלכה היתה מצריכה שימכור לו חלקו - ניחא, אבל מתנה - וודאי שהוא לא נותן לו את חלקו בשדה ללא קבלת תועלת?
תשובה
שלום וברכה, ניתן להבין שהשותף ראה שאם הוא לא יעיד הם יפסידו בדין ואמר לעצמו אני בין כך הפסדתי לפחות שחברי לא יפסיד. לכן הוא לא רואה זאת כנתן לחברו דבר המחייב את השני תמורה. ועוד שהקצות (לד,ד) כתב שנוטל שכר להעיד פסול מדרבנן כיוון שאין ישראל חשודים לשקר כדי להרוויח ממון. וכן במקרה זה אם סיכם עם חברו שיפצה אותו היה פסול רק מדרבנן, לכן כשאין לפנינו ידיעה על כך שסיכם עמו לא גזרו חז"ל. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il