שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שאלה במסכת בבא קמא

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ו כסלו תשפ"ב
שאלה
לכבוד הרב שלום רב. מס’ בבא קמא (כג:) מבארת המשנה את מחלוקתם של ר׳ יהודה ור׳ מאיר בדבר שור המועד. ר״י סובר שור שנגח שלושה ימים רצופים נעשה מועד, וה״ה לגבי תם (שכבר היה מועד) שלושה ימים שלא נגח חוזר לתמותו. ר״מ סובר שור שנגח שלושה פעמים (אפי׳ ביום אחד) נעשה מועד, ותם - שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. הרש״ש כותב שיש לדקדק מנימוקי יוסף שגם ר״י יסבור כר׳ מאיר שיש להעיד שור שנגח שלשה פעמים אפילו ביום הראשון, אך העדאה כזו של השור הנגחן לא תחזיק עד למחרת. ובערבו של יום המחרת יחזור השור לתמותו. הסברה שמתיישבת עם דקדוק הנ”י של הרש״ש הקדוש היא כאשר מדובר בשור שתקפו יצרו באופן מפתיע אך למחרת אין הדבר מחוייב בדבר השור אעפ״כ אין סברה זו נחה על הלב אבקש מכבוד הרב שיניח את דעתנו בעניין ״אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך״ בנוסף לשאלה של אתמול אבקש לחדד את תוכנה: מאחר והרש״ש מדקדק מנימוקי יוסף שגם ר״י יסבור כר״מ לעניין העדאת השור בשני הימים הראשונים אך בשלישי יהיה מועד גם לשיטתו של ר״י ללא סייג יש להקשות בעניין הנ״ל משום שלרבי יהודה אין הכלל של ר״מ האומר : ״ריחוק נגיחותיו מועד קירב לא כל שכן״ ומחמת בינתיים הדלה לכן קשה בדקדוק הרש״ש. בתקווה שהשאלה הובהרה שיהיה שבוע טוב ויום טוב, תודה מראש.
תשובה
שלום וברכה, ודאי שלרבי יהודה אין את הכלל "ריחק נגיחותיו מועד קירב נגיחותיו, לא כ"ש" כיוון שע"פ סברא זו שור שקירב נגיחותיו צריך להיות מועד לעולם מק"ו משור שריחק, ורבי יהודה לא סובר כך. אך בכל זאת, לגבי אותו יום שבו הוא נגח שלוש פעמים יש סברא שיהיה מועד גם אם הנגיחות נבעו מכך שהוא עצבני באותו יום, אך לגבי מחר אין ראיה, כיוון שהנגיחות נבעו מהעצבנות שהייתה באותו יום. בברכה, חנוכה שמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il