שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

הכנסת אוכל לתוך שקית מבודדת

undefined

הרב אביעד תפוחי

כ"ב כסלו תשפ"ב
שאלה
מה הדין לגבי הכנסת כלי שני (או אפילו כלי ראשון) מלא אוכלין חמין בתוך תיק מבודד או לתוך שקית מבודד ביום שבת ואם שייך בזה איסור הטמנה? האם התיקים או השקים המבודדים של היום העשויים מפלסטיק או "סטירופום" נחשבים ל"דבר המוסיף הבל" או "דבר המעמיד הבל"? האם אפשר להשתמש בהם אם נשארים פתוחים מצד אחד?
תשובה
שלום וברכה, שאלה זו מורכבת מכמה שאלות וננסה לענות אחת לאחת. חז"ל אסרו להטמין אוכל בשבת אפילו אם הכיסוי אינו גורם להוסיף חום, אלא רק משמר את החום. הטעם לגזירת חז"ל זו היא שאנו חוששים שאם יעסוק בהטמנה הוא יגלה שהקדירה הצטננה ויבוא להרתיח אותה וחייב משום מבשל. אמנם יש כמה אופנים להיתר- א. אסור להטמין רק אם ההטמנה עוטפת את הכלי מכל הכיוונים (שו"ע סימן רנ"ז סעיף ח) לכן אם נשאר פתוח מצד אחד מותר. ב. אסור להטמין רק בכלי ראשון שבו התבשל התבשיל, אבל אם העביר את האוכל לכלי אחר, ואפילו החזיר אח"כ לכלי שהתבשל בו- מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל (שו"ע סימן רנ"ז, סעיף ה). ג. חז"ל אסרו רק הטמנה שמטרתה שמירת החום שכן אז יש את החשש הנ"ל אבל כאשר מכניס את הסיר לתיק למטרה שיוכל לשאת אותו למקום אחר, אין בזה איסור הטמנה. וכפי שפסק השו"ע (הלכות שבת סימן רנז סעיף ב)- אפילו תבשיל שנתבשל כ"צ, אסור להטמין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. ומ"מ לשום כלים על התבשיל כדי לשמרו מן העכברים, או כדי שלא יתטנף בעפרורית, שרי שאין זה כמטמין להחם אלא כשומר ונותן כיסוי על הקדירה וכן פסק הגרש"ז אוירבעך זצ"ל שמותר לעטוף אוכל כדי שלא יתפורר (שש"כ פרק א, הערה רנד). סיכום: א. אסור להטמין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף חום אלא רק משמר את החום, שמא יבוא לחמם את האוכל בשבת באופן אסור. ב. איסור הטמנה שייך רק כשעוטפים את האוכל או הסיר מכל הכיוונים. ג. איסור הטמנה שייך רק בכלי שבו התבשל האוכל. ד. איסור הטמנה שייך רק כאשר עוטפים את האוכל או את הסיר כדי לשמור על החום. אך אם מכניסים אותו לתיק כדי לקחת אותו ממקום למקום אין בכך איסור הטמנה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il