שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

כיצד האחים מכרו את יוסף?

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ה כסלו תשפ"ב
שאלה
כמעט בכל בית כנסת שנכנסים תמיד מצויירים 12 השבטים על הקירות, ובכללי זה נראה שתמיד השבטים היו סוג דוגמה והשראה לכל עם ישראל והדורות שאחר כך. וזה מעלה לי את השאלה איך יתכן שאשכרה עשו סחר באדם, ולא סתם בן אדם אלא אח שלהם, ומכרו אותו לכמה בדואים רק כי סתם קינאו בו???
תשובה
שלום פרשנים רבים עוסקים בענין זה. אביא כאן את דברי הרבי מליובאוויטש. בזוהר כתוב שכל עניין המכירה היה מכוון על-ידי הקב"ה: "גרים קודשא-בריך-הוא כל דא, בגין לקיימא גזרה דגזר בין-הבתרים" - גרם הקב"ה כל זה, כדי שתתקיים גזירת בין-הבתרים, בעניין גלות מצרים. גם יוסף עצמו אמר לאחיו שבמכירתו הייתה כוונה אלוקית נסתרת - "אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה", שכן על-ידי מכירתו ניצלו יעקב ובניו משנות הרעה, ומדוע בחר הקב"ה דווקא בדרך זו? מסביר הזוהר, שירידת בני-ישראל למצרים הייתה צריכה לבוא דווקא על-ידי מכירת יוסף, כי בכך ניתן להם הכוח להיגאל מעול השעבוד ולצאת ממצרים. כאשר אחיו של יוסף תפסוהו והשליכוהו לבור, נעשה יוסף "עבד של אחיו". שליטה זו לא נתבטלה גם כאשר מכרוהו האחים לישמעאלים, וגם לאחר שיוסף הורד למצרים ונעשה שם משנה למלך. נמצא אפוא, שבעומק הדברים היו בני-ישראל שליטים על יוסף, ובאמצעותו על כל מצרים. בזכות זה לא הייתה למצרים שליטה אמיתית וקבועה על בני-ישראל, גם בשעה ששעבדו אותם והעבידו אותם בפרך, וכאשר הגיעה שעתם לצאת ממצרים - נגאלו ויצאו. (מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כ, עמ' 187) מומלץ ללמוד גם את דברי האור החיים הקדוש על כל ענייני המכירה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il